Kansainvälisen Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmämme avustaa asiakkaita ympäri maailman. Kansainvälinen ryhmämme on listattu alansa johtavien asiantuntijaryhmien joukkoon asianajopalveluita arvioivissa hakemistoissa. Johtavilla tietoturvaosaajillamme on vahva kokemus alalta ja monet heistä ovat työskennelleet tietoturvaviranomaisten palveluksessa.

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja globaalien strategioiden suunnittelussa ja käyttöönotossa, huomioiden samalla paikallisesti vaihtelevat eroavaisuudet, jotka asettavat tietoturva-asioille erilaisia haasteita. Ratkaisumme ja neuvomme ovat täsmällisiä, selkeitä, käytännönläheisiä ja liiketoimintalähtöisiä.

Toimintamme lähtökohta on oikeudellinen, mutta sen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme käytännöllisiä toimenpide-ehdotuksia. Olemme avustaneet asiakkaitamme eri toimialoilta kattavasti erilaisissa tietoturvakysymyksiin liittyvissä haasteissa vuosien ajan. Kokemuksemme ansiosta pystymme valitsemaan asiakkaallemme sopivimman vaihtoehdon tietoturva-asioihin liittyvissä asioissa.

Oikeudenkäyntimenettelyjen ja sopimuksen noudattamatta jättämisestä koituvien riskien kannalta on keskeistä ymmärtää tietoturvaviranomaisten käytännöt ja vaatimukset. Monet asiantuntijoistamme ovat työskennelleet paikallisten tietoturvaviranomaisten palveluksessa ja teemme tiiviisti yhteistyötä eri maiden regulaatiosta vastaavien viranomaisten kanssa asiakkaidemme etua valvoen.

Ryhmän vetäjinä toimivat: Ruth Boardman (Lontoo) ja Ariane Mole (Pariisi). Suomen toimistossa ryhmää vetää Senior Counsel Tobias Bräutigam.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • turvallisuusrikkomukset ja niihin liittyvien toimintaohjeistusten suunnittelu
  • kansainväliset lain ja säännösten noudattamishankkeet mukaan lukien yrityksiä velvoittavien säännöstöjen toimeenpano ja rajat ylittävien tietoturvakysymysten ratkaisut
  • tietoturvaan liittyvissä syytteissä ja rikkomuksissa neuvominen sekä viranomaistoimenpiteissä avustaminen, mukaan lukien sisäiset tarkastukset
  • tietoturvatarkastusten ja yksityisyyden suojaan liittyvien vaikutusten arviointi sekä henkilökunnan kouluttaminen
  • tietoturvaviranomaisten ja lainsäädäntöelinten lobbaus.

Uutiset ja tapahtumat