Kansainvälinen Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmämme avustaa asiakkaita ympäri maailman. Tietosuojaryhmämme on listattu säännöllisesti alansa parhaiden joukkoon asianajopalveluita arvioivissa julkaisuissa. Johtavilla tietosuojaosaajillamme on vahva kokemus alalta ja monet heistä ovat työskennelleet aiemmin niin yritysmaailman kuin myös tietosuojaviranomaisten palveluksessa.

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja globaalien tietosuojastrategioiden suunnittelussa ja käyttöönotossa, huomioiden samalla paikalliset eroavaisuudet lainsäädännössä ja käytännöissä. Ratkaisumme ja neuvomme ovat täsmällisiä, selkeitä, käytännönläheisiä ja liiketoimintalähtöisiä. Kokemuksemme ansiosta pystymme valitsemaan asiakkaallemme sopivimman vaihtoehdon tietosuoja-asioihin liittyvissä asioissa.

Olemme avustaneet asiakkaitamme eri toimialoilta kattavasti erilaisissa tietosuojakysymyksiin liittyvissä haasteissa vuosien ajan. Kokemuksemme eri toimialoilta näkyy asiakkaillemme suorana hyötynä, kun kykenemme hyödyntämään tietojamme alan nimenomaisista vaatimuksista asiakkaan hyväksi.

Tietosuojariskien hallinnoimisen kannalta on keskeistä ymmärtää tietosuojaviranomaisten käytännöt ja vaatimukset. Monet asiantuntijoistamme ovat työskennelleet paikallisten tietosuojaviranomaisten palveluksessa ja teemme tiiviisti yhteistyötä eri maiden regulaatiosta vastaavien viranomaisten kanssa asiakkaidemme etua valvoen.

Ryhmän vetäjinä toimivat: Ruth Boardman (Lontoo) ja Ariane Mole (Pariisi). Suomen toimistossa ryhmää vetää Senior Counsel Tobias Bräutigam. 

Palveluihimme kuuluvat muun muassa

  • tuki kansainvälisten compliance-ohjelmien suunnittelussa ja implementoinnissa, mukaan lukien yritystä koskevien sitovien sääntöjen (BCR, Binding Corporate Rules) laatiminen ja hyväksyttäminen tietosuojaviranomaisilla
  • henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin reagoiminen ja niistä ilmoittaminen
  • uusien teknologioiden tietosuojavaikutusten kartoitus, mukaan lukien vaikutustenarviointien tekeminen ja tarpeen mukaan tietosuojaviranomaisten konsultointi asiassa
  • räätälöidyt tietosuojakoulutukset yrityksen eri henkilöstöryhmille
  • tietosuojaliitännäisten sopimuspohjien laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
  • tietosuojaan liittyvissä syytteissä ja rikkomuksissa neuvominen sekä viranomaistoimenpiteissä avustaminen, mukaan lukien sisäiset tarkastukset
  • tietosuojaviranomaisten ja lainsäädäntöelinten lobbaus

Uutiset ja tapahtumat