Yrityssalaisuudet ovat yrityksille arvokasta pääomaa, jonka salassa pitäminen merkitsee yhtiöille kilpailuetua. Bird & Birdin kansainvälinen Yrityssalaisuus-ryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa suojatakseen yritysten luottamuksellista tietoa niin ennaltaehkäisevästi kuin hoitaen näihin liittyviä erimielisyyksiä.

Yhtenä maailman johtavista teknologiaan keskittyneistä asianajotoimistoista autamme asiakkaitamme suojelemaan liiketoimintaan liittyviä tietoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lähestymistapamme yrityssalaisuuskysymysten ratkaisemiseen on ainutlaatuinen, sillä yhdistämme monien oikeudenalojen erityisosaamisemme tilanteen vaatimalla tavalla.

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistaaksemme arvokkaan, suojattavan tiedon ja suunnittelemme tarkoituksenmukaisen sisäisen ohjeistuksen, asiakirjat ja koulutuksen asiakkaan tarpeiden mukaan. Ongelmatilanteissa toimimme tehokkaasti torjumalla ja kontrolloimalla mahdollisia vahinkoja.

Suomen toimistossa asiantuntijaryhmää johtaa asianajaja, osakas Tom Vapaavuori, joka vetää Suomen riidanratkaisuryhmää ja on yrityssalaisuuskysymysten johtavia asiantuntijoita Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on julkaissut alan perusteoksena pidettävän kirjan Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset (Talentum 2005, 2016). Vapaavuori julkaisi teoksesta täysin uusitun painoksen vuonna 2019: Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset. Teos on systemaattinen kokonaisesitys useiden lakien sääntelemästä vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti yhtiölle elintärkeiden liikesalaisuuksien tunnusmerkit ja niiden lakisääteinen siviili- ja rikosoikeudellinen suoja. Lisäksi teos käsittelee salassapitosopimusta, joka on merkittävin liikesalaisuuksien oikeudellinen suojaamiskeino. Teoksessa annetaan runsaasti käytännön neuvoja liikesalaisuuksien suojaamiseen ja hyvän salassapitosopimuksen laatimiseen. Vapaavuori on ryhmänsä kanssa konsultoinut lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä yrityssalaisuuskysymyksissä ja hoitanut näihin liittyviä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä.

Kansainvälisen ryhmämme vetäjinä toimivat: Tom Vapaavuori ja Robert Williams.

Referenssit