First for Disputes

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen myötä yritysten väliset riita-asiat ovat huomattavasti monimutkaistuneet. Niiden ratkaisemisessa tarvitaan usein usean eri maan juridiikan asiantuntemusta, ja sen lisäksi maittain vaihtelevaa toimialaosaamista ja erilaisten liiketoimintaympäristöjen tuntemista.

Tämän vuoksi Bird & Bird on luonteva valinta asiantuntijakumppaniksi myös riita-asioissa. Toimistollamme on yli 300 riidanratkaisun asiantuntijaa 17:ssä eri maassa, joten meillä on valmius puolustaa asiakkaidemme intressejä haastavimmissa kansainvälisissä riitatilanteissa ympäri maailman.

Kuluneen vuoden aikana olemme avustaneet asiakkaitamme eri välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä kolmessatoista eri maassa, neljällä eri mantereella. Hoitamiemme toimeksiantojen vahingonkorvausvaatimukset ylittävät 5,5 miljardia euroa. Hiljattain voitimme yhdessä Euroopan suurimmista oikeudenkäynneistä asiakkaallemme 250 miljoonan euron vahingonkorvauksen.

Olemme voittaneet ensimmäisen patenttiriidan jo vuonna 1909 ja olemme yksi ensimmäisistä asianajotoimistoista maailmassa, joka on järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti perehtynyt asiakkaidensa toimialojen erityispiirteisiin, markkinaan ja näiden asettamiin erityisvaatimuksiin. Tämä auttaa meitä ennakoimaan, ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan asiakkaidemme mahdollisia riitatilanteita yhä haastavammassa ja kansainvälisemmässä toimintaympäristössä.

Toiminta-ajatukseemme kuuluu olennaisesti palvelujen kustannusten ennakoitavuus. Raportointityökalujemme avulla kustannukset ovat ennakoitavissa, ja niiden toteutumista voi myös seurata reaaliaikaisesti.

Kansainvälistä Riitojen Ratkaisu -ryhmää johtavatSteven Baker. Suomessa ryhmän vetäjänä toimii Tom Vapaavuori.

Kansainvälisen riitojen ratkaisu -ryhmän lakimiehet toimivat tiiviissä yhteistyössä toimistomme muiden asiantuntijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että riitojen ratkaisu -ryhmän asiantuntijat voivat arvioida potentiaaliseen riitaan liittyviä riskejä heti alusta alkaen. Asiakkaamme voivat tämän ansiosta mahdollisesti välttyä kalliilta ja pitkäkestoiselta oikeudenkäynniltä.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa liiketoiminnan vaiheissa. Mielestämme liiketoiminnan ja kaupallisten intressien tulee ohjata myös oikeudellista strategiaa. Tilanteesta riippuen suosittelemme asiakkaillemme riitojen ratkaisemiseksi neuvotteluita, sovittelua, oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä. Tavoitteiden tai lähestymistavan muuttaminen lyhyelläkin varoitusajalla voi olla tarpeen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Joustavuus on keskeinen osa toimintafilosofiaamme.

Meillä on laaja-alainen kokemus ja asiantuntemus keskeisistä liiketoiminta-aloista sekä kaikista riitojen ratkaisumenettelyistä kuten oikeudenkäynneistä, välimiesmenettelyistä ja sovintomenettelyistä. Ryhmämme on erityisesti tunnettu asiantuntemuksestaan seuraavilla liiketoiminta-aloilla:

 • lentoliikenne, maanpuolustus ja turvallisuus
 • pankki- ja rahoitusala
 • yritysjärjestelyihin ja kaupallisiin sopimuksiin liittyvät riidat
 • energia-ala
 • bio- ja lääketiede (life science)
 • kansainväliset kaupalliset välimiesmenettelyt
 • valtioiden väliset investointisopimukset
 • informaatioteknologia ja telekommunikaatio
 • media-ala.

Olemme avustaneet asiakkaitamme menestyksekkäästi myös

 • vakuutus- ja jälleenvakuutusriidoissa
 • kiinteistö- ja rakennusurakkariidoissa.

Suomen toimistossa ryhmän vetäjänä toimii Tom Vapaavuori.

Referenssit

Uutiset ja tapahtumat


Selaa aikaisempia tapahtumia