Info

Tomilla on runsaasti kokemusta haastavista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä

Osakas, asianajaja Tom Vapaavuori toimii Helsingin toimiston Riitojen ratkaisu-ryhmän vetäjänä.  Hän hoitaa useita erilaisia liikeyritysten oikeudenkäyntejä, välimiesmenettelyjä ja talousrikosasioita.  Tom toimii myös usein osapuolten tai eri välimiesinstituuttien nimeämänä välimiehenä.  Hän neuvoo usean eri toimialan johtavia paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä laaja-alaisissa riita-asioissa sekä riidattomissa toimeksiannoissa.

Hän on erityisesti erikoistunut sopimusoikeudellisiin asioihin, kuten jakelu-, osto- ja myyntisopimuksiin, yhteistyö-, yhteisyritys-, leasing-, ja työsopimuksiin, IP- ja IT-sopimuksiin sekä salassapitosopimuksiin auttaen asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan.

Tom on Suomen johtavia asiantuntijoita yrityssalaisuus asioissa ja niitä koskevissa oikeudenkäynneissä. Hän on kirjoittanut Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset teoksen, joka on kyseisen aiheen ainoa oikeudellinen perusteos Suomessa. Hän on myös kirjoittanut artikkelin "Tietokoneohjelmiston lähdekoodin escrow-talletus" suomalaiseen oikeudelliseen julkaisuun. Tom luennoi säännöllisesti oikeudellisissa seminaareissa riidan ratkaisusta, yrityssalaisuuksista ja sopimusoikeudesta.

Tom on jo useiden vuosien ajan noteerattu maamme johtavaksi riitojen ratkaisun asiantuntijaksi alan merkittävimmissä kansainvälisissä julkaisuissa kuten EMEA Legal 500, Chambers and Partners ja the Best Lawyers.

Tom on jäsenenä Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen Commission on International Arbitration -työryhmässä ja Commission on Commercial Practice and Law –työryhmässä ja Suomen välimiesoikeusyhdistyksessä. Hän on aiemmin toiminut useita vuosia Suomen Asianajajaliiton siviiliprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja hän oli myös ICC Task Force on Confidentiality Agreements -työryhmän jäsen. Työryhmässä luotiin kansainvälinen salassapitosopimusmalli.

Uutiset ja tapahtumat


Selaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti
 
Mitä muut sanovat
  1. "Tom Vapaavuori's practice covers disputes regarding distribution, employment, IT, IP and non-disclosure agreements and he is additionally noted for his strong focus on trade secrets cases."

    Chambers Global 2017
  2. "Very reliable"

    EMEA Legal 500 2017
  3. "'skilful litigator,' who 'defends his clients very intently and effectively.' He takes a practical approach in every matter; he doesn't try to complicate things"

    Chambers Global, Dispute resolution, 2015