Dr. Tobias Bräutigam

Senior Counsel Suomi

Info

Tobias on johtava tietosuojaan erikoistunut asiantuntija. Hän neuvoo paikallisia ja kansainvälisiä asiakkaita monimutkaisissa yksityisyyden suojaan liittyvissä kysymyksissä.

Tobias vetää Helsingin toimistomme Tietosuoja ja yksityisyydensuoja -ryhmää ja on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista. Hänen praktiikkansa tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista strategista neuvontaa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraukseen, sopimusneuvotteluihin, markkinointikampanjoihin tai tietosuojaohjeiden muodostamiseen liittyen. Tobias avustaa lisäksi asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä.

Työskenneltyään yli kahdeksan vuotta in-house-lakimiehenä useammassa monikansallisessa teknologiayrityksessä, Tobias tuntee asiakkaan näkökulman perinpohjaisesti. Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016, Tobias toimi Senior Legal Counsel -lakimiehenä Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti esimerkiksi vetämällä Microsoft Mobile Privacy -ohjelmaa. In-house-juristina työskennellessään Tobias toimi asiantuntijana kaikissa tietosuojalakien noudattamista koskevissa asioissa, kuten tietosuojan vaikutusten arvioinnissa, suuntaviivojen laatimisessa sekä tietoturvahäiriöihin reagoinnissa.

Tobias on todellinen kansainvälinen moniottelija – hän on ainoa tietosuojajuristi Suomessa, jolla on kahden asianajajaliiton jäsenyys (Suomen ja Saksan). Hänen asiakkaansa ovat usein kansainvälisiä ja hyötyvät näin ollen Tobiaksen vahvasta kielitaidosta (hän työskentelee sujuvasti englanniksi, saksaksi ja suomeksi), maarajoja ylittävästä kokemuksesta sekä eurooppalaisista verkostoista. Tobias on kansainvälisen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) eurooppalaisen neuvoa-antavan lautakunnan jäsen, ja jakaa puheenjohtajuuden kokeneille tietosuoja-ammattilaisille tarkoitetussa Cambridge Privacy Forumissa. Informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa, Tobias kirjoittaa myös alan tieteellisiin julkaisuihin. Tobias on ainoa Suomessa toimiva juristi jolle on myönnetty arvostettu IAPP:n Fellow of Information Privacy (FIP) -tunnustus.

Tobias tunnetaan erityisesti innovatiivisuudestaan ja hän kehittääkin asiakkailleen jatkuvasti heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tietosuojatuotteita, kuten tietosuojavastaavan ulkoistus- ja tukipalvelu sekä erilaiset koulutuspalvelut, kuten laki- ja IT-asiantuntijoiden yhdessä vetämät koulutusohjelmat. Tobias keskittyy aina asiakkaan liiketoimintaan ja kehittää praktiikkaansa jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti