Olen asianajaja Bird & Birdin pohjoismaisessa kiinteistöryhmässä. Työskentelen kiinteistötransaktioiden ja kehitysprojektien parissa sekä Ruotsissa että Suomessa.

Yhdessä pohjoismaisten kollegojeni kanssa työskentelen kiinteistötransaktioiden parissa Ruotsissa ja Suomessa ja olen erikoistunut cross-border -transaktioihin Pohjoismaissa. Avustan säännöllisesti asiakkaitamme myös rakennusurakoihin liittyvissä kysymyksissä niin transaktioiden yhteydessä kuin itsenäisissä rakennus- ja kehitysprojekteissa. Koen, että taustani suomalaisena ja ruotsalaisena lakimiehenä antaa minulle hyvät valmiudet tunnistaa relevantit oikeudelliset kysymyksenasettelut niin Ruotsissa kuin Suomessa.
Kokemukseni työskentelystä yhtiölakimiehenä on auttanut minua ymmärtämään kuinka tärkeää on kuunnella jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja kysymyksiä. Kokemukseni projektinjohtamistehtävistä transaktioiden ja kehitysprojektien yhteydessä on antanut minulle syvällisen ymmärryksen pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden toimintamekanismeista. Tämä kokemus yhdessä yhtiölakimiestaustani kanssa antaa minulle valmiudet työskennellä proaktiivisesti keskittyen asiakkaittamme tarpeisiin.
Pyrin ymmärtämään asiakkaidemme liiketoimintaa sekä liiketoimintamalleja pystyäkseni tarjoamaan kaupallisesti hyödyllistä neuvontaa sekä tukemaan asiakkaitamme heidän pyrkimyksessään saavuttaa tavoitteensa. Paras osa työtäni on yhteistyö asiakkaittemme kanssa ja teen aina kaikkeni ollakseni luotettava ja tavoitettavissa oleva neuvonantaja asiakkaillemme.

  • Barings Real Estaten 128,000,000 euron arvoinen sijoitus asuntokehitysprojektiin Tukholmassa.
  • HEBA Fastighets AB:n kahden forward funding -projektn arvoltaan noin 57,000,000 euron suuruiset hankinnat Tukholmassa.
  • HEBA Fastighets AB:n noin 45,000,000 euron arvoisen asuntokehitysprojektin hankinta Tukholmassa.
  • Seurahuoneen talon hankinta Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle.
Koulutukseni
  • Turun yliopisto, oikeustieteen maisteri 2010
Asianajajan pätevyys
  • Sveriges Advokatsamfund (Ruotsin Asianajajaliitto) 2018