Info

Risto on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja välimiesmenettelyihin

Risto työskentelee asianajajana Helsingin toimistossamme. Hän on erikoistunut riitojen ratkaisuun, välimiesmenettelyihin, kiinteistö- ja rakennusoikeuteen sekä ICT-alan juridiikkaan. 

Hän toimii oikeudellisena neuvonantajana riidanratkaisuun liittyvissä asioissa monilla eri alueilla, kuten kiinteistöihin, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuksiin, projektitoimituksiin, osakassopimuksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Ristolla on oikeustieteen maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin (tietojenkäsittelytiede) tutkinnot Helsingin yliopistosta. Hän on Suomen asianajajaliiton ja IT-oikeuden yhdistyksen jäsen. Risto on lisäksi Asianajajaliiton It-valiokunnan jäsen.


Uutiset ja tapahtumat


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti