Info

Outilla on laaja kokemus julkisista hankinnoista ja teknologiajuridiikasta

Outi on Helsingin toimistomme Teknologia-ryhmän kokenut asiantuntija. Hän avustaa asiakkaitamme julkisiin hankintoihin, teknologiaan ja kaupallisiin sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Ennen Bird & Birdille tuloaan Outi työskenteli pitkään valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n palveluksessa avustaen ministeriöitä ja muita valtion hankintayksiköitä näiden merkittävimmissä kilpailutuksissa. Hänellä on lisäksi syvällistä osaamista valtionhallinnon laajuisista puitejärjestelyistä. Outi avustaa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita hankintaprosessin kaikissa vaiheissa, aina markkinavuoropuhelusta tarjouspyyntöön, tarjouspyynnön mukaisuuteen, neuvotteluihin ja mahdollisiin riitatilanteisiin asti. Hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Outi osallistui IT2010-vakioehtoja työstäneeseen seurantaryhmään. Hän on toiminut lakimiehenä myös eläkevakuutusyhtiön yritysrahoitustiimissä.

Ennen juristin uraansa Outi toimi ohjelmistokehittäjänä yhdysvaltalaisessa life sciences -yhtiössä. Hän on suorittanut Scrum Master -sertifikaatin ja on yksi ensimmäisistä ketterän kehityksen sopimusmallin kehittäneistä lakimiehistä. Outilla on lisäksi vahva kiinnostus tietosuojaan ja tietoturvaan ja hän on ollut kahden valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuustyöryhmän (VAHTI) jäsen.

Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon (suoritettu Turun yliopistossa) lisäksi Outilla on myös tradenomin tutkinto tietojärjestelmien kehittämisestä. Suomen IT-oikeudellinen yhdistys palkitsi hänen oikeustieteellisen tutkielmansa vuoden parhaana. Lisäksi Outi on suorittanut hankintojen johtamisen opintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on kokenut ja kysytty puhuja ja luennoi säännöllisesti julkisia hankintoja ja teknologiaa käsittelevissä seminaareissa ja asiakkaidemme koulutustilaisuuksissa.

Outi on Suomen IT-oikeudellisen yhdistyksen, Suomen kilpailuoikeudellisen yhdistyksen, Agile Finlandin ja European Legal Networkin jäsen.

Erikoistumisalueet

Uutiset ja tapahtumat
Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti