Minulla on kattava kokemus työoikeudellisten ja henkilöstöasioiden hoitamisesta eri sektoreilla toimiville asiakkaille.

Työskentelen asianajajana Helsingin toimistossamme. Olen Työoikeusryhmämme jäsen ja hoidan laaja-alaisesti kaikkia työ- ja virkasuhteisiin liittyviä asioita. Neuvon päivittäin kotimaisia ja ulkomaisia yritysasiakkaita monipuolisesti erilaisissa työoikeutta ja henkilöstöä koskevissa kysymyksissä. Minulla on kattava kokemus asioista, jotka koskevat koko työsuhteen elinkaarta pitäen sisällään esimerkiksi työ- ja johtajasopimukset, henkilöstön uudelleenjärjestelytilanteet, yhteistoimintaneuvottelut, työ- tai palvelussuhteen päättämisen sekä niitä koskevat riidat ja sovintoneuvottelut. Neuvon asiakkaita myös eläkevastuita koskevissa kysymyksissä.

Ennen Bird & Birdiä työskentelin lakimiehenä ja asianajajana toisissa Suomen johtaviin kuuluvissa asianajotoimistoissa. Minulla on myös kokemusta tuomioistuinsovittelusta. Olen toiminut pääkaupunkiseudulla vapaaehtoissovittelijana riita- ja rikosasioissa. Luennointi ja kouluttaminen kuuluvat myös vahvuuksiini, ja toimin kouluttajana ja puhujana työoikeuteen ja esimiestyöhön liittyvistä aiheista. Olen julkaissut myös työoikeuteen liittyviä artikkeleita liittyen muun muassa työeläkeuudistukseen, yhdenvertaisuuslakiin, eläkeuudistukseen ja eläkevastuisiin, kiusaamistapausten käsittelyyn työpaikalla (työturvallisuus), jatkokäsittelylupaan HO:ssa ja KKO:n oikeuskäytäntöön.

Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006. Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen. Palvelen asiakkaitamme sujuvasti sekä suomen että englannin kielellä.

Koulutukseni
  • OTK, Helsingin yliopisto 2006
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2010