Info

Noralla on kattava kokemus työoikeudellisten ja henkilöstöasioiden hoitamisesta eri sektoreilla toimiville asiakkaille.

Nora työskentelee asianajajana Helsingin toimistossamme. Hän on Työoikeus-ryhmän jäsen ja hoitaa laaja-alaisesti kaikkia työ- ja virkasuhteisiin liittyviä asioita. Nora neuvoo päivittäin kotimaisia ja ulkomaisia yritysasiakkaita monipuolisesti erilaisissa työoikeutta ja henkilöstöä koskevissa kysymyksissä. Noralla on kattava kokemus asioista, jotka koskevat koko työsuhteen elinkaarta pitäen sisällään esimerkiksi työ- ja johtajasopimukset, henkilöstön uudelleenjärjestelytilanteet, yhteistoimintaneuvottelut, työ- tai palvelussuhteen päättämisen sekä niitä koskevat riidat ja sovintoneuvottelut. Hän neuvoo asiakkaita myös eläkevastuita koskevissa kysymyksissä.

Ennen Bird & Birdiä Nora työskenteli lakimiehenä ja asianajajana toisissa Suomen johtaviin kuuluvissa asianajotoimistoissa. Hänellä on myös kokemusta tuomioistuinsovittelusta. Nora on toiminut pääkaupunkiseudulla vapaaehtoissovittelijana riita- ja rikosasioissa. Luennointi ja kouluttaminen kuuluvat myös Noran vahvuuksiin, ja hän toimii kouluttajana ja puhujana työoikeuteen ja esimiestyöhön liittyvistä aiheista. Hän on julkaissut myös työoikeuteen liittyviä artikkeleita liittyen muun muassa työeläkeuudistukseen, yhdenvertaisuuslakiin, eläkeuudistukseen ja eläkevastuisiin, kiusaamistapausten käsittelyyn työpaikalla (työturvallisuus), jatkokäsittelylupaan HO:ssa ja KKO:n oikeuskäytäntöön.

Nora valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006. Hän on Suomen Asianajajaliiton jäsen, sekä Työoikeuteen erikoistuneiden eurooppalaisten lakimiesten yhdistyksen (EELA) ja Työoikeudellisen Yhdistyksen jäsen. Nora palvelee asiakkaitamme sujuvasti sekä suomen että englannin kielellä.


Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti