Työskentelen associate-lakimiehenä Kaupalliset sopimukset - ja Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmissämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme tietosuojaan ja teknologiaoikeuteen liittyen.

Olen erikoistunut tietosuojajuridiikkaan ja yksityisyyden suojaan. Avustan asiakkaitamme tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamisessa, mikä sisältää esimerkiksi erinäisten dokumenttien ja ohjeiden laatimista, kansainvälisiä tiedonsiirtoja, uusien teknologioiden tietosuojavaikutuksia ja markkinointia koskevien kysymysten selvitystä sekä tietosuojasopimusten laatimista ja neuvottelua. Olen työskennellyt lukuisilla eri toimialoilla toimivien asiakkaiden kanssa, kuten esimerkiksi media, terveydenhuolto, tietoliikenne ja e-urheilu, mutta myös perinteisemmät toimialat kuten kiinteistö- ja rakennusliiketoiminta.

Työkokemukseeni kuuluu myös kuuden kuukauden komennus Sanomalla, Suomen suurimmassa mediayhtiössä, minkä aikana opin paljon kyseisestä toimialasta ja asiakkaan tarpeista. Toimin yrityksessä laki- ja hankintaosastojen apuna tietosuojasopimusten neuvottelemisessa sekä avustin muissa tietosuojaliitännäisissä kysymyksissä.

Tietosuojan lisäksi avustan asiakkaitamme kuluttajansuoja- ja markkinointioikeudellisissa kysymyksissä sekä kaupallisten ja IT-sopimusten kanssa.

Aloitin Bird & Birdillä vuonna 2017 valmistuttuani Helsingin yliopistosta. Ennen valmistumista työskentelin kahdessa muussa suomalaisessa asianajotoimistossa.

Olen aktiivinen jäsen IAPP:ssä (International Association of Privacy Professionals). Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi ja puhun myös saksaa, ranskaa ja ruotsia ja vähän venäjää.

Koulutukseni
  • OTM, Helsingin yliopisto 2017