Info

Mikko on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja välimiesmenettelyihin

Mikko on Helsingin toimistomme Riidan ratkaisu –ryhmän osakas. Hän toimii oikeudellisena neuvonantajana riidanratkaisuun liittyvissä asioissa monilla eri alueilla, kuten kiinteistöihin, vuokraukseen, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuteen, arvopaperimarkkinoihin, rahoitukseen, vahingonkorvauksiin ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Mikko on erikoistunut erityisesti rakentamis- ja vuokrausasioihin, rakennus-, IT- ja muihin projektitoimituksiin liittyviin riitoihin sekä riitojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi Mikko avustaa asiakkaitamme sopimusasioissa ja erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä. 

Hän toimii myös välimiehenä institutionaalisissa ja ad-hoc välimiesmenettelyissä.

Asianajopalveluja arvioiva kansainvälinen julkaisu Chambers and Partners on noteerannut Mikon yhdeksi Suomen johtavista riitojen ratkaisuun erikoistuneista asianajajista Suomessa.

Mikko on suorittanut OTK-tutkinnon Helsingin yliopistossa ja tuomioistuinharjoittelun Helsingin käräjäoikeudessa 2005–2006. 

Mikko hyväksyttiin Suomen Asianajajaliittoon vuonna 2006. Hän on Asianajajaliiton rakennus- ja kiinteistöoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja jäsen IT-oikeuden yhdistyksessä sekä Suomen välimiesoikeusyhdistyksessä. Mikko puhuu sujuvasti suomea ja englantia.

Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti