Työskentelen associate-lakimiehenä Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmässämme Helsingissä, missä avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erilaisissa yritys- ja rahoitusjärjestelyissä sekä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Pyrin aina etsimään tilaisuutta haastaa itseni, jonka vuoksi kotimaiset ja rajat ylittävät yrityskaupat ovat luonnollinen valinta itselleni johtuen niiden haastavuudesta ja nopeatempoisuudesta. Lisäksi pääsen käyttämään osakeyhtiöoikeudellista osaamistani yrityskauppojen yhteydessä. Tavoitteenani on aina ylittää asiakkaidemme odotukset, koski toimeksianto sitten monimutkaista uudelleenorganisointia taikka yksinkertaista rekisteröintiä rekisteriviranomaisten kanssa.

Minulla on kokemusta erityisesti rahoituskierroksista ja yrityskaupoista, joissa olen istunut pöydän molemmilla puolilla edustaen sekä sijoittajia, kohdeyhtiöitä, myyjiä että ostajia. Lisäksi minulla kokemusta erilaisista sulautumis- ja jakautumisprosesseista, osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä sekä corporate governance -liitännäisistä kysymyksistä. Olen myös toiminut useasti yhtiökokousten puheenjohtajana ja/tai sihteerinä.

Ennen siirtymistäni Bird & Birdille, työskentelin lakimiehenä merkittävässä kansainvälisessä lakiasiaintoimistossa Helsingissä.

Koulutukseni
  • OTM, Helsingin Yliopisto 2018