Info

Maria on erikoistunut tietosuojakysymyksiin

Maria työskentelee lakimiehenä Helsingin toimistomme Teknologia ja kommunikaatio -ryhmässä. Hän avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme tietosuojaan, teknologiaan ja kaupallisiin sopimuksiin liittyvissä asioissa.

Aikaisemmin Maria työskenteli lakimiehenä liikenne- ja viestintäministeriössä vastuualueenaan sähköisen viestinnän tietosuoja- ja tietoturvalainsäädäntö. Marian työtehtävät liittyivät sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (ePrivacy) uudistamiseen, yleisen tietosuoja-asetuksen kansalliseen valmisteluun liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä muihin tietosuojaan liittyviin projekteihin. Maria oli oikeusministeriön tietosuoja-asetuksen kansallisia muutoksia tarkastelevan työryhmän jäsen.

Maria on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Sen lisäksi hänellä on kandidaatin tutkinto pohjoismaisista kielistä. Maria on opiskellut oikeustiedettä myös Bristolin yliopistossa Englannissa.

Maria työskentelee sujuvasti suomeksi ja englanniksi ja puhuu myös ruotsia. Maria on Suomen IT-oikeuden yhdistyksen jäsen.

Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti