Työskentelen associate-lakimiehenä Kaupalliset sopimukset -ryhmässämme sekä Tietosuoja ja yksityisyydensuoja -ryhmässämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erityisesti tietosuojakysymyksissä.

Olen käytännönläheinen tietosuojajuristi. Avustan eri sektoreilla toimivia asiakkaitamme tietosuojaohjelmien jalkauttamisessa organisaatioon ja laajasti erityyppisissä tietosuojakysymyksissä, kuten tietoturvaloukkauksen kohdatessa sekä tietojenkäsittelysopimusten neuvotteluissa. Yhtä usein työni liittyy toiseen oikeudenalaan, kuten työelämän tietosuojaan ja tietosuojakysymyksiin yritysjärjestelyiden yhteydessä. Pidän säännöllisesti tietosuojakoulutuksia ja puhun ajankohtaisista tietosuoja-aiheista seminaareissa ja tilaisuuksissa.

Olin hiljattain secondmentilla monikansallisessa teknologia-alan yrityksessä, jossa avustin lakiosastoa ja konsernin tietosuojaryhmää heidän kansainvälisiin tiedonsiirtoihin liittyvässä projektissa.

Työskentelin aikaisemmin lakimiehenä liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa vastasin sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyn uudistamisesta (ePrivacy) sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kansallisesta valmistelusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Olin oikeusministeriön tietosuoja-asetuksen kansallisia muutoksia tarkastelevan työryhmän jäsen.

Olen kansainvälisen tietosuojayhdistyksen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) jäsen ja minulla on CIPP/E -tietosuojasertifikaatti. Lisäksi olen Suomen IT-oikeuden yhdistyksen jäsen.

Koulutukseni
  • OTM, Helsingin yliopisto 2015
  • HuK, Helsingin yliopisto 2013