Toimin asianajajana Tietosuoja ja yksityisyydensuoja sekä Teknologia ja kaupalliset sopimukset -ryhmissämme Helsingissä. Neuvon eri sektoreilla toimivia asiakkaitamme tietosuojaan ja viestintäoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Työtehtäväni kattavat kaikenlaiset tietosuojaan liittyvät kysymykset, mukaan lukien tietosuojaselosteiden laatiminen, tietojenkäsittelysopimusten neuvottelu, tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien toteuttaminen ja käsittelyprosessin suunnittelu rekisteröityjen pyyntöihin vastaamiseksi. Olen edustanut eri sektoreilla toimivia asiakkaitamme julkisyhteisöistä monikansallisiin teknologiayrityksiin laajasti erilaisissa tietosuoja-asetusta ('GDPR') ja kansallista tietosuojasääntelyä koskevissa kysymyksissä.

Työkokemukseeni sisältyy asiakkaille tehdyt secondmentit ja käytännön kokemusta monikansallisten tietosuojaprojektien jalkauttamisesta. Olen esimerkiksi ollut secondmentilla monikansallisessa teknologia-alan yrityksessä, jossa avustin konsernin lakiosastoa ja tietosuojaryhmää kansainvälisiin tiedonsiirtoihin liittyvässä projektissa. Hiljattain neuvoin asiakastamme GDPR-projektissa, joka sisälsi kolmen kuukauden secondmentin Hongkongissa. Hongkongissa työskentelin asiakkaan liiketoimintayksiköiden kanssa ja laadin heille käytännön ohjeet siitä, miten he voivat toimia tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Ennen siirtymistäni Bird & Birdille vuonna 2016 hankin työkokemusta lainvalmistelusta työskentelemällä lakimiehenä liikenne- ja viestintäministeriössä. Työtehtäväni keskittyivät erityisesti sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyyn ('ePrivacy') sekä tietosuoja-asetuksen edellyttämiin kansallisiin lainsäädäntömuutoksiin. Sain arvokasta kokemusta lainvalmistelusta, sidosryhmätyöskentelystä (organisaatioiden ja viranomaisten kanssa) sekä vahvan perustan ja ymmärryksen tietosuoja- ja viestintälainsäädännöstä. Neuvon säännöllisesti asiakkaitamme viestintälainsäädännön kysymyksissä, mukaan lukien suomalaisen viestintälainsäädännön asettamissa velvollisuuksissa, tiedustelulainsäädännön soveltamisessa sekä asioinnissa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Olen kansainvälisen tietosuojayhdistyksen IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) jäsen ja minulla on CIPP/E- tietosuojasertifiointi. Luennoin ja puhun säännöllisesti tietosuojaa käsittelevissä seminaareissa Suomessa.

Koulutukseni
  • OTM, Helsingin yliopisto 2015
  • HuK, Helsingin yliopisto 2013
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2019