Työskentelen senior associate -lakimiehenä Kaupalliset sopimukset -ryhmässämme Helsingissä. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme kaupallisiin sopimuksiin ja teknologiaoikeuteen liittyen.

Minulla on laaja kokemus erilaisten kaupallisten sopimusten laatimisesta ja neuvottelusta, sekä oikeudellisesta neuvonannosta teknologialiitännäisissä asioissa. Tämän lisäksi olen työskennellyt yhtiöoikeuden ja yritysjärjestelyjen parissa. Pyrin ajattelemaan ja työskentelemään liiketoimintalähtöisesti sekä käytännönläheisesti, jotta voin tarjota asiakkailleni käyttökelpoista ja lisäarvoa tuottavaa juridista neuvonantoa heidän liiketoimintansa kontekstissa.

Ennen siirtymistäni Bird & Birdille työskentelin usean vuoden ajan in-house juristina globaalissa teknologiayrityksessä, keskittyen kaupallisiin sopimuksiin sekä teknologia- ja immateriaalioikeusliitännäisiin asioihin. Vastaavasti minulla on monipuolista käytännön kokemusta oikeudellisesta neuvonannosta kansainvälisen liiketoiminnan kontekstissa. Lisäksi olen työskennellyt pohjoismaisessa asianajotoimistossa ja julkisella sektorilla.

Valmistuin oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2013. Lisäksi olen opiskellut oikeustiedettä Kentin yliopistossa Englannissa. Tällä hetkellä suoritan kauppatieteiden maisterin tutkintoa Hankenilla. Olen Teollisuuslakimiesten yhdistys ry:n jäsen.

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Koulutukseni
  • OTM, Turun yliopisto 2013