Olen yritysjärjestelyihin, pääomasijoittamiseen, pankki- ja rahoitusalan juridiikkaan sekä EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistunut asiantuntija ja vastaan Bird & Birdin liiketoiminnasta pohjoismaisella tasolla.

Olen erikoistunut yritysjärjestelyihin, pääomasijoittajien neuvontaan, pankki- ja rahoitusalan juridiikkaan ja EU- ja kilpailuoikeusasioihin. Minulla on yli 25 vuoden kokemus yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvistä toimeksiannoista ja kilpailuoikeudellisesta neuvonnasta.

Minulla on erityistä kokemusta vastuuosakkaana toimimisesta haastavissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, kuten myös yrityskauppavalvonnasta ja laajoista kartelli- ja muista kilpailuoikeusprosesseista sekä Suomessa että EU:ssa. Minut on jo vuosien ajan noteerattu Suomen johtavien yritysjärjestelyjen ja EU- ja kilpailuoikeuden asiantuntijoiden joukkoon kaikissa johtavissa kansainvälisissä, asianajopalveluita arvioivissa hakemistoissa kuten Chambers and Partners, the Legal 500 EMEA, IFLR1000 ja the Best Lawyers. Olen myös toiminut välimiehenä useissa yritysjärjestelyihin ja muihin kaupallisiin riitoihin liittyvissä välimiesmenettelyissä.

Toimin aiemmin Asianajotoimisto Fennican toimitusjohtajana ennen sen fuusioitumista Bird & Birdin kanssa. Aikaisemmin olen työskennellyt lakimiehenä ja nuorempana osakkaana johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa sekä vierailevana lakimiehenä suuressa kansainvälisessä asianajotoimistossa Lontoossa.

Kielitaitoni kattaa suomen, englannin ja ruotsin. Toimin aktiivijäsenenä useissa ammatillisissa organisaatioissa, muun muassa Suomen Kilpailuoikeudellisessa Yhdistyksessä ja Suomen Välimiesoikeusyhdistyksessä.

Koulutukseni
  • OTK, Helsingin yliopisto 1993
  • Varatuomari 1995
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 1997