Info

Jarnolla on kattava kokemus haastavien riita-asioiden ratkaisemisesta

Jarno toimii asianajajana Helsingin toimistomme Riitojen ratkaisu-ryhmässä ja kuuluu kansainväliseen Energy & Utilities- sekä urheiluoikeuteen erikoistuneeseen Sport -asiantuntijaryhmiin.

Hän on erikoistunut riidan ratkaisuun ja vaativiin oikeudenkäynteihin sekä välimiesmenettelyihin avustaen sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme useilta eri toimialoilta. Jarnolla on erityistä asiantuntemusta energia-sektorilta ja öljy- ja kaasuyhtiöistä, teollisuuden ja IT-toimialan yrityksistä sekä urheilun ja viihteen aloilla toimivista yrityksistä.

Jarno avustaa muun muassa tietosuojaan, tietoturvaloukkauksiin, yritysvakoiluun ja liikesalaisuuksiin liittyvissä toimeksiannoissa, työ-, vahingonkorvaus-, vakuutus- ja kiinteistöoikeudellisissa riidoissa sekä rikosoikeudellisissa toimeksiannoissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaitamme sopimusoikeudellisissa asioissa ja sopimusneuvotteluissa.

Jarno on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2003. Hän on auskultoinut Oulun käräjäoikeudessa. Jarno on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Jarno toimii myös AKK-Motorsport Ry:n luottamustehtävässä vetoomusoikeuden jäsenenä. AKK-Motorsport ry on kansainvälisen autourheiluliiton (Fédération Internationale de l'Automobile – FIA) jäsen. Jarno on lisäksi Suomen Urheiluoikeuden yhdistyksen jäsen.

Uutiset ja tapahtumat


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti