Info

Iina-Mari neuvoo asiakkaita monipuolisesti yritysjärjestelyihin, yhtiöoikeuteen sekä kaupallisiin sopimuksiin liittyvissä asioissa

Iina-Mari toimii asianajajana Helsingin toimistossamme. Hän on erikoistunut yhtiöoikeudellisiin asioihin ja toimii neuvonantajana yrityskaupoissa ja -järjestelyissä, yritysten uudelleenjärjestelyissä sekä arvopaperimarkkinoihin ja finanssialan sääntelyyn liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita kaupallisia sopimuksia koskevissa asioissa.

Iina-Marin työkokemukseen Bird & Birdillä sisältyy myös yhden vuoden kokoaikainen secondment pörssin lakimiehenä.

Iina-Mari on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Lisäksi hän on toiminut useissa suomalaisissa lakimieskunnan yhdistyksissä hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän on Suomen Lakimiesliiton hallituksen jäsen ja Nuoret Lakimiehet ry:n puheenjohtaja.

Uutiset ja tapahtumatSelaa aikaisempia tapahtumia


Ota yhteyttä
Hae yhteyshenkilöä


Hae lakimiehiä oikeudenalan tai toimialan mukaan

OR

Sähköposti