Toimin associate-lakimiehenä Helsingin toimiston Riitojen ratkaisu -ryhmässä.

Avustan asiakkaitani erityisesti riita- ja rikosprosesseissa sekä vahingonkorvausoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Olen suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa. Opinnoissani keskityin erityisesti prosessioikeuteen ja liikejuridiikkaan. Lisäksi olen opiskellut kansainvälistä liikejuridiikkaa ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä Valencian yliopistossa Espanjassa.

Ennen valmistumistani työskentelin harjoittelijana Bird & Birdillä sekä toisessa suuressa asianajotoimistossa. Lisäksi olen työskennellyt sisäministeriössä, jossa tehtäviini kuuluivat muun muassa laillisuusvalvonta- ja lainvalmistelutehtävät.

Olen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Prosessiosaamistani olen päässyt kartuttamaan tuomioistuinkokemukseni kautta sekä käräjäoikeudesta että hovioikeudesta.

Työskentelyotteeltani pyrin olemaan mahdollisimman tarkka ja tehokas. Haluan aina varmistua siitä, että pääsen perehtymään käsittelemiini asioihin huolellisesti. Minulle on tärkeää, että asiakkaille tarjoamani työnjälki on aina laadukasta.

Halusin juristiksi, sillä koin juristin työnkuvan monipuoliseksi. Juristin työssä pääsen kehittämään osaamistani monilla eri osa-alueilla, kuten neuvottelu-, puhe- ja kirjoitustaidoissa sekä asioiden nopeassa sisäistämisessä ja oivaltamisessa. Työ tarjoaa haastetta ja opin joka päivä jotakin uutta. Nautin myös erityisesti siitä, että pääsen tekemään eri alojen ammattilaisten kanssa töitä.

Suomen lisäksi puhun sujuvaa englantia.

Koulutukseni
  • OTM, Lapin yliopisto 2016