Työskentelen associate-lakimiehenä Riitojen ratkaisu -ryhmässämme Helsingissä.

Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erityisesti riita- ja rikosprosesseissa sekä erilaisissa kiinteistöihin liittyvissä sopimusasioissa.

Olen avustanut asiakkaitamme muun muassa liikesalaisuuksiin, vuokrasuhteisiin, sopimusrikkomuksiin, vahingonkorvausvastuuseen, irtaimen kauppaan ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin liittyneissä riita-asioissa. Lisäksi olen osallistunut haastavien talousrikoksia ja maksukyvyttömyysmenettelyitä koskeneiden toimeksiantojen hoitamiseen.

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissani keskityin erityisesti prosessioikeuteen ja liikejuridiikkaan. Lisäksi olen opiskellut kansainvälistä liikejuridiikkaa ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä Valencian yliopistossa Espanjassa.

Ennen valmistumistani työskentelin harjoittelijana Bird & Birdillä sekä toisessa suuressa asianajotoimistossa. Lisäksi olen työskennellyt hovioikeudessa ja sisäministeriössä, jossa työnkuvaani kuului muun muassa laillisuusvalvontaan ja lainvalmisteluun liittyvät tehtävät.

Olen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun Pirkanmaan käräjäoikeudessa vuonna 2019.

Suomen lisäksi puhun sujuvaa englantia.

Koulutukseni
  • OTM, Lapin yliopisto 2016