Työskentelen counselina Riitojen ratkaisu -ryhmässämme Helsingissä.

Avustan asiakkaitani erityisesti oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, potentiaalisten riitojen tunnistamisessa sekä vaihtoehtoisessa riitojen ratkaisussa.

Minulla on kokemusta riitatilanteista, jotka liittyvät esimerkiksi kiinteistöihin, tuotevastuuseen, liikesalaisuuksiin ja yritysjärjestelyihin. Lisäksi avustan päämiehiämme myös rikosoikeudenkäynneissä. Suomalaisten asiakkaidemme avustamisen lisäksi teen paljon maarajat ylittävää työtä, ja neuvon kansainvälisiä asiakkaitamme riitatilanteissa, joihin sisältyy haastavia eri lainkäyttöalueiden sovellettavia lakeja. Nykypäivän globaalissa maailmassa nämä kysymykset nousevat esiin vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Riitojen ratkaisun lisäksi olen erikoistunut myös sopimusoikeuteen.

Työskentelen paljon kansainvälisten Bird & Bird kollegojeni kanssa. Työurani Bird & Birdillä sisältää myös työskentelyjakson Bird & Birdin Saksan toimistolla Frankfurtissa toimistomme kansainvälisen twinning-ohjelman kautta. Urani aikana olen työskennellyt myös Helsingin käräjäoikeudessa sekä hovioikeudessa.

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta. Lisäksi olen opiskellut Chinese University of Hong Kongissa. Olen Suomen Asianajajaliiton jäsen ja olen ollut Asianajajaliiton ammatillisen valiokunnan jäsen vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi olen Suomen Asianajajaliiton siviiliprosessioikeuden asiantuntijaryhmän jäsen.

Koulutukseni
  • OTM, Helsingin yliopisto 2011
  • Chinese University of Hong Kong 2010
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2015