Työskentelen counselina Vero-oikeusryhmässämme. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme etenkin erilaisissa yritysjärjestelyihin liittyvistä verokysymyksistä.

Minulla on yli seitsemäntoista vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä yritysverotuksesta. Avustan kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja konserneja, ulkomaisia ja suomalaisia pääomasijoittajia sekä yrittäjiä ja muita yksityishenkilöitä vero-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Minulla on laaja kokemus erilaisista yritysjärjestelyjen verokysymyksistä, kuten strukturointi-, osto- ja myyntipuolen vero due diligence-, W&I vakuutus- sekä muista liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvistä toimeksiannoista. Erityisesti yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa ryhmämme toimii saumattomassa yhteistyössä Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmämme kanssa.

Neuvon asiakkaitani laajasti myös erilaisissa ennakkoratkaisuhakemuksissa, kiinteän toimipaikan ja maarajat ylittävissä tuloverokysymyksissä, siirtohinnoitteluun liittyvissä asioissa, varainsiirtoverotuksessa sekä erilaisissa säännönmukaisen tuloverotuksen kysymyksissä. Lisäksi avustan veroriidoissa ja verotarkastuksissa. Avustan asiakkaitamme myös kansainväliseen ja kotimaiseen henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä arvonlisäverotuksessa.

Vaikka verotus saattaa olla vaikeaselkoista ja normit tulkinnanvaraisia, pyrin aina antamaan asiakkaillamme mahdollisimman selkeitä ja käytännönläheisiä neuvoja, ottaen vastauksessa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja odotukset.

Koulutukseni
  • OTK, Helsingin yliopisto 2005
  • Laskentatoimen approbatur, Joensuun yliopisto 2005
Asianajajan pätevyys
  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 2019