Työskentelen associate-lakimiehenä EU- ja kilpailuoikeusryhmässämme Helsingissä, missä avustan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme erityisesti kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyen.

Työnkuvaani kuuluvat erilaiset kilpailuoikeuteen liittyvät toimeksiannot aina kilpailunrajoituksista ja yrityskauppavalvonnasta valtiontukiin. Avustan asiakkaitamme myös muissa EU-sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä sekä tuomioistuinmenettelyissä EU-tuomioistuimissa.

Ehdin hankkia laaja-alaista työkokemusta johtavista kilpailu- ja hankintajuridiikkaan erikoistuneista asianajotoimistoista ennen siirtymistäni Bird & Birdille vuoden 2020 alussa. Lisäksi olen työskennellyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa sekä kansainvälisen suunnittelu- ja konsultointiyrityksen lakiasiasianostolla. Olen kerryttänyt arvokasta kokemusta eri puolilta pöytää, mikä avartaa näkemystäni ja antaa olennaisen etulyöntiaseman tarjota tehokkaita neuvoja asiakkaillemme sekä täsmällisiä vastauksia heidän kysymyksiinsä.

Oikeustieteen maisterin opintojen lisäksi olen suorittanut LL.M. -tutkinnon Lundin yliopistossa. Olen opiskellut myös Tallinnassa, missä olin perustamassa lakiopiskelijoiden ainejärjestöä vuonna 2013. Opiskellessani ulkomailla totuin työskentelemään eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Kansainvälisestä kokemuksestani johtuen koen, että yli 20 eri maassa toimiva Bird & Bird on erinomainen paikka hyödyntää asiantuntemustani asiakkaittemme hyväksi.

Koulutukseni
  • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2020
  • Master of Laws in European Business Law, Lundin yliopisto 2019