Toimistomme Vero-ryhmälle kansainvälistä tunnustusta

10-2017

Toimistomme Vero-ryhmää Suomessa luotsaava Sami Tuominen on nimetty vuoden 2017 Tax Controversy Leaders -julkaisussa (julkaisijana International Tax Review) alansa johtavien asiantuntijoiden joukkoon Suomessa. Vuosittain julkaistava listaus perustuu asianajopalveluita käyttävien yritysten sekä muiden alalla toimivien asiantuntijoiden arvioihin ja jatkuvaan palautteeseen.

International Tax Review on valinnut Samin sekä koko ryhmän myös vuosittain julkaistaville World Tax ja World Transfer Pricing -listoille.

Ryhmä avustaa jatkuvasti sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita laajasti erilaisissa vero-oikeudellisissa asioissa mukaan lukien yritysten, konsernien ja omistajien verosuunnittelu, yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvä strukturointi, omaisuuden ja immateriaalioikeuksien strukturointi, siirtohinnoittelu, sukupolvenvaihdokset, verotehokkaat palkitsemiskäytännöt, avustaminen veroviranomaisasioinnissa ja veroriidoissa sekä perheiden ja yksityishenkilöiden veroasioiden hoitamisessa.