Asianajaja Risto Sandvik on nimitetty 1.11.2016 lukien Counseliksi

10-2016

Asianajaja Risto Sandvik on toimistomme Riitojen ratkaisu -ryhmän kokenut asiantuntija ja hän on erikoistunut vaativiin välimiesmenettelyihin ja oikeudenkäynteihin. Ristolla on laaja-alainen kokemus muun muassa kiinteistöihin, rakennusurakoihin, immateriaalioikeuksiin, projektitoimituksiin, osakassopimuksiin ja rahoitukseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisesta. Ristolla on oikeustieteen maisterin ja luonnontieteiden kandidaatin (tietojenkäsittelytiede) tutkinnot Helsingin yliopistosta ja hän on Asianajajaliiton it-valiokunnan jäsen.