Bird & Birdin asianajajia nimitetty Asianajajaliiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin

10-2016

Suomen Asianajajaliiton hallitus nimesi 30.9.2016 kokouksessaan jäsenet valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin 1.10.2016 alkaneelle kaksivuotistoimikaudelle. Ryhmiin valittiin seuraavat Bird & Birdin asianajajat:

Valiokunnat

- Ammatillisen valiokunnan jäseneksi Eero Kärki

- IT-valiokunnan jäseneksi Risto Sandvik

- Koulutusvaliokunnan jäseneksi Iina-Mari Supperi

- Nuorten toimikunnan jäseneksi Iina-Mari Supperi

Asiantuntijaryhmät

- Kiinteistö- ja rakennusoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana jatkaa Mikko Rajala

- Työoikeuden asiantuntijaryhmän jäsenenä jatkaa Maisa Nikkola

- Rikosoikeuden asiantuntijaryhmän jäseneksi valittiin Ville Kivistö

Onnittelumme kaikille luottamustehtäviin valituille! Lue lisää Asianajajaliiton valiokuntien ja asiantuntijaryhmien kokoonpanoista liiton sivuilta.