Digitalisoituminen vahvistaa immateriaalioikeuksien roolia

09-2015

Immateriaalioikeudet on laaja käsite, jonka piiriin kuuluvat niin tekijänoikeudet, tavaramerkit, designin suoja kuin keksinnöt ja patentointi. Käytännön esimerkkinä immateriaalioikeuksien kasvavasta roolista ja merkityksestä tarjoaa teollinen Internet:

– Jotta teollinen Internet todella toimisi käytännössä, tullaan tarvitsemaan globaaleja ratkaisuja. Koska moni tällainen tekninen ratkaisu on vasta rakentumassa, tämä tarkoittaa myös sitä, että teknisen standardoinnin myötä teollisen Internetin ympärille voi hyvin tulla tulevaisuudessa isoja patenttisotia, sanoo Suomen Bird & Birdin Head of Intellectual Property Ella Mikkola.

– Harva yritys joutuu oikeudenkäynteihin. Mutta todennäköisyys, että taloudellisesti merkittävistä sopimuksista tulee riitaa tulevaisuudessa, on selkeästi kasvanut, koska taloudelliset intressit ovat niin suuria. Tämä liittyy digitalisoitumisen kasvuun, jatkaa Suomessa ja Yhdysvalloissa juridisen tutkinnon suorittanut Mikkola.

Digitalouden myötä voidaan puhua entistä verkostoituneemmasta taloudesta, jolloin sopimusketjuista tulee pitempiä ja monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Suomen Bird & Birdin Head of Technology and Communications Jesper Nevalaisen mukaan asiakasnäkökulmasta tällaisten monitoimittajaympäristöjen yhdistyminen tarkoittaa, että isoilla organisaatioilla voi olla käytössä satoja eri ratkaisuja, jotka voivat tulla kymmeniltä tai jopa sadoilta eri toimittajilta.

– Tämä kokonaisuus muodostaa monelle yritykselle IT- tai tuotantoympäristön, jolla toimintaa pyöritetään ja tuetaan.

Nevalainen näkee monitoimittajaympäristöön liittyvät vastuu- ja hallintakysymykset juridiikan kannalta mielenkiintoisina.

- Tämä tarkoittaa useiden toimijoiden hallitsemista sopimus- tai tuotantoketjun eri portailla. Lisäksi kokonaisuus on voitava hallita niin, että loppuasiakkaalla säilyy kontrolli toimittajista ja niiden yhdessä tuottamasta kokonaisratkaisusta unohtamatta kunkin toimittajan tarvetta hallita palveluitaan koskevia oikeuksia ja riskejä.

Datan omistajuuteen liittyy Nevalaisen mukaan mielenkiintoisia juridisia kysymyksiä, sillä yksikään oikeusjärjestelmä ei tunnista dataa sellaisena elementtinä, johon soveltuisi jokin perinteinen omistuskonsepti. Tällöin ollaan helposti tilanteessa, jossa liikutaan yhä enemmän juridiikan, liiketoiminnan ja säätelyn rajapinnassa sekä annetaan strategisia neuvoja juridisesta näkökulmasta.

Kysymykseen missä määrin lainsäädäntö mukautuu riskeihin tai uhkiin tulevaisuudessa? Nevalainen, yksi Suomen johtavista IT-toimialan oikeudellisista asiantuntijoista, vastaa:

– Muutos on niin nopeaa, että säätely ei pysy perässä. Digitalisaatiossa se tarkoittaa sitä, että hyvien sopimusten merkitys riskien­hallinnassa ja ennen kaikkea mahdollisuuksien luomisessa kasvaa.

Artikkeli on alunperin julkaistu Mediaplanetin Informaatioteknologia-julkaisussa ja osoitteessa http://www.teknologiainfo.com/informaatioteknologia/digitalisoituminen-vahvistaa-immateriaalioikeuksien-roolia