Nimitysuutinen Ville Kivistö

06-2013

Toimistomme riitojen ratkaisu -ryhmä vahvistui keväällä, kun varatuomari, Counsel Ville Kivistö aloitti ryhmän uutena asiantuntijana. Kivistön painopistealueita ovat talousrikosten tutkinta, taloudellisten väärinkäytösten ja lahjonnan torjuntaohjelmat, oikeudenkäynnit sekä insolvenssiasiat. Kivistöllä on vahva kokemus erityisesti talousrikosten tutkintaan liittyen: ennen Bird & Birdille siirtymistään hän on toiminut pitkään mm. Helsingin poliisilaitoksen talousrikosyksikössä tutkinnanjohtajana ja eri jaosten esimiehenä sekä viimeksi PricewaterhouseCoopersilla Governance, Risk and Compliance -ryhmän managerina. Bird & Birdin talousrikostiimin muut asiantuntijat ovat asianajaja, osakas Tom Vapaavuori ja asianajaja, Senior Counsel Antti Pulkkinen.