Bird & Birdin asiakastyytyväisyyskyselyssä erinomaisia tuloksia

11-2013

Asianajotoimisto Bird & Birdin toimeksiannosta loka-marraskuun vaihteessa suoritetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julkistettiin marraskuun lopussa. Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimusyhtiö Nisus Consulting, joka on toiminut neuvonantajana useille maailman johtaville palveluiden tarjoajille asiakkuudenhallinnan ja asiakastyytyväisyystutkimusten saralla. Tutkimuksen loppuraportista käyvät ilmi sekä toimiston vahvuudet että kehityskohteet.

Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 50 % (yksittäiset vastaukset). Yhteensä lähes 70 % yrityksistä, joille kysely toimitettiin, vastasi kyselyyn.

Vastaajat saivat halutessaan myös verrata Bird & Birdiä kolmeen muuhun nimeämäänsä suomalaiseen asianajotoimistoon. Lisäksi palautetta verrattiin markkinakeskiarvoon, jonka muodostivat Nisuksen tilastoimien tuhannen eurooppalaisen in-house-juristin vastaukset.

Bird & Bird arvioitiin erityisen korkealle ammattitaidon, henkilökemioiden yhteensopivuuden, joustavuuden sekä ongelmanratkaisukyvyn perusteella. Näiden tekijöiden nouseminen keskeisiksi vahvuusalueiksemme kertoo liiketoimintastrategiamme merkityksestä asiakkaillemme: syvällinen toimialojen tunteminen, kansainvälisyys sekä korkealaatuinen asiakaspalvelu ovat asiakkaillemme merkittäviä kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä, joita iloksemme olemme onnistuneet asiakkaillemme tarjoamaan. Yli 70 % vastanneista suosittelisi Bird & Birdiä vahvasti asianajopalvelujen tarjoajana.

Toimiston saama palaute oli kokonaisuudessaan markkinakeskiarvoa ja kilpailijoita merkittävästi korkeammalla tasolla, mutta muun muassa projektinhallintaan toivottiin niin meiltä kuin asianajotoimistoilta yleensäkin panostamista entistä enemmän. Projektinhallinta tuleekin olemaan yksi alkavan vuoden kehityskohteistamme, ja asian tiimoilta tullaan järjestämään mm. koulutusta toimiston sisällä. Toivomme ja uskomme vilpittömästi, että tulokset tästä tulevat näkymään myönteisesti asiakkaillemme jo lähitulevaisuudessa.

Suomen toimiston toimitusjohtaja Jori Taipale kommentoi: ”Olemme iloisia ja ylpeitä saamastamme palautteesta ja arvostamme tuloksia erityisesti siksi, että palaute on saatu asiakkailta. Tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen panostaminen asiakaspalveluun, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja asiakkaiden ja näiden edustamien toimialojen ymmärtämiseen on kannattanut ja kannustaa meitä jatkamaan työtä asiakastyytyväisyyden eteen myös jatkossa.”