Verotietojen poistaminen mediasta

 Sami Tuominen, Matias Vikström

09-2020

Deadline 1.10.2020

Jokaisen Suomessa yleisesti verovelvollisen henkilön verotiedot on säädetty laissa julkisiksi. Verotietojen julkisuudesta on kuitenkin syytä erottaa erilliseksi osa-alueeksi Verohallinnon sähköisessä muodossa luovuttamat tuloverotuksen julkiset tiedot, joiden katsotaan palvelevan journalistisia tarkoituksia. Tämä Verohallinnon medialle tekemä ns. massaluovutus sisältää kaikki vähintään 100 000 euroa verovuoden aikana ansio- ja pääomatuloja tienanneet henkilöt.

Henkilöllä on oikeus tehdä Verohallinnolle niin sanottu vastustamispyyntö, jonka hyväksyttyään Verohallinto ei toimita kyseisen henkilön tietoja tiedotusvälineille oma-aloitteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytynkin vastustamispyynnön jälkeen pyynnön tehneen henkilön verotiedot ovat edelleen julkisia, mutta niitä ei toimiteta ilman erillistä pyyntöä kolmannelle taholle. Toimittajilla on kuitenkin siis edelleen mahdollisuus pyytää tällaisen henkilön verotiedot Verohallinnolta. Pyyntö on yksilöitävä, mikä edellyttää jonkinlaista ennakkokäsitystä siitä, kuka massaluovutetusta listasta puuttuu. 

Verotietojen luovutuksen vastustamiselle pitää olla henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi terveydentilaan, oman ja lähipiirin turvallisuuteen tai ammattiin liittyvä. Perusteeksi ei sen sijaan riitä esimerkiksi se, ettei pyynnön tekevä henkilö hyväksy verotietojen julkisuutta periaatteellisista syistä. Koska Verohallinto tekee päätöksen siitä, voidaanko vastustamispyyntö hyväksyä, pitää sen kyetä perustelemaan hylkäystilanteessa se, miksi journalistiset oikeudet ovat tärkeämmät kuin verovelvollisen esittämät henkilökohtaiset syyt.

On myös syytä huomioida, että nykyään Verohallinnon käytäntö on hakemuksen voimassaolon rajaaminen yhteen vuoteen. Tämän vuoksi esimerkiksi viime vuonna hyväksytyt vastustamispyynnöt eivät ole voimassa vuoden 2019 osalta. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan vuoden 2019 verotietoja koskevan vastustamispyynnön täytyykin olla perillä Verohallinnossa viimeistään 1.10.2020.

Bird & Birdin verotiimi avustaa tarvittaessa pyynnön laatimisessa. Otathan pikaisesti yhteyttä!