Ranskan perustuslakineuvosto katsoi 3 %:n lähdeveron perustuslain vastaiseksi – verovelvollisilla mahdollisuus hakea veron palauttamista

 Sami Tuominen, Mikko Laapas

11-2017

Ranskan perustuslakineuvosto katsoi 6. lokakuuta antamallaan ratkaisulla (QPC n°2017-660) Ranskassa käytössä olleen ns. 3 %:n lähdeveron (3 % distribution tax) perustuslain vastaiseksi ja sitä myöten mitättömäksi. Kyseinen vero on kohdistunut lähes kaikkeen voitonjakoon, kuten osinkoon, joka on maksettu Ranskassa yritysverotuksen piiriin kuuluvasta yhtiöstä tai muusta verovelvollisesta. Kyseinen 3 %:n lähdevero on maksuunpantu pääsääntöisesti siis myös tilanteissa, joissa suomalainen yhtiö tai yksityishenkilö saa osinkotuloa tai muuta tuloa ranskalaisesta yhtiöstä.

Ranskan perustuslakineuvosto katsoi 3 %:n lähdeveron syrjiväksi, jonka johdosta vero on sekä Ranskan perustuslain että EU-oikeuden vastainen. Myös suomalaisilla verovelvollisilla on mahdollisuus hakea palautuksena Ranskassa virheellisesti perittyjä lähdeveroja. Veroa on pidätetty vuodesta 2012 alkaen. Tällä hetkellä verotuksen oikaisua on mahdollista hakea vuosiin 2015–2017. Verovuotta 2015 koskeva oikaisuaika Ranskassa päättyy 31.12.2017.

Bird & Birdin Suomen Vero-ryhmä avustaa asiakkaitamme mielellään selvittämään tilanteen yhdessä Ranskan-toimiston kollegojen kanssa, mikäli päämiehiltämme on veloitettu Ranskassa perusteetonta lähdeveroa.