Euroopan komissio julkaisi Anti Tax Avoidance -toimintaohjeistuksen

01 maaliskuuta 2016

Sami Tuominen, Anna Shumskaya

Euroopan Komissio julkaisi 28. tammikuuta 2016 veronkiertämistä koskevan toimenpideohjeistuksen (Anti Tax Avoidance Package). Toimenpideohjeistus sisältää konkreettisia suosituksia kansainvälisen veropaon ja veronkierron torjumiseksi ja käsittelee samoja veronkiertoilmiöitä kuin OECD:n ns. BEPS-projektin toimenpidesuunnitelmat.

Toimenpideohjeistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-valtioiden verojärjestelmiä sekä tehostaa hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa niin, että verojärjestelmien erilaisuutta ei voitaisi käyttää veronkiertotarkoituksiin. Joidenkin jäsenmaiden osalta esitetyt toimenpiteet, kansallisiin lakeihin implementoituina, tarkoittaisivat tiukentuvaa väliyhteisö- ja korkorajoituslainsäädäntöä sekä tiettyjen verohuojennusten poistamista. Suomen kannalta esitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan johda olennaisiin muutoksiin jo voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Vaikka EU-valtiot ovat suhtautuneet itse toimenpideohjeistuksen tavoitteisiin myönteisesti, vaatii toimenpideohjeistuksen täytäntöönpano jäsenvaltioilta vahvaa poliittista tahtoa ja lainsäädännöllistä työtä. EU-valtioiden verojärjestelmien erilaisuudesta johtuen tulevat toimenpideohjeistuksessa esitetyt muutokset vaikuttamaan EU-valtioihin eri tavalla. Lue lisää, miten Bird & Birdin eri toimistojen sijaintivaltioissa on suhtauduttu toimenpideohjeistukseen.

Kansainvälinen vero-oikeusryhmämme koostuu reilusta 50 verotuksen huippuammattilaisesta, joista Suomen tiimissä työskentelee tällä hetkellä viisi juristia. Palvelumme kattavat laaja-alaisesti kaikki verotukseen liittyvät juridiset kysymykset kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen, henkilöverotuksen ja välillisen verotuksen alalta.