Euroopan komissio julkaisi Anti Tax Avoidance -toimintaohjeistuksen

03-2016

Euroopan Komissio julkaisi 28. tammikuuta 2016 veronkiertämistä koskevan toimenpideohjeistuksen (Anti Tax Avoidance Package). Toimenpideohjeistus sisältää konkreettisia suosituksia kansainvälisen veropaon ja veronkierron torjumiseksi ja käsittelee samoja veronkiertoilmiöitä kuin OECD:n ns. BEPS-projektin toimenpidesuunnitelmat.

Toimenpideohjeistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-valtioiden verojärjestelmiä sekä tehostaa hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa niin, että verojärjestelmien erilaisuutta ei voitaisi käyttää veronkiertotarkoituksiin. Joidenkin jäsenmaiden osalta esitetyt toimenpiteet, kansallisiin lakeihin implementoituina, tarkoittaisivat tiukentuvaa väliyhteisö- ja korkorajoituslainsäädäntöä sekä tiettyjen verohuojennusten poistamista. Suomen kannalta esitetyt toimenpiteet eivät kuitenkaan johda olennaisiin muutoksiin jo voimassaolevaan verolainsäädäntöön. Vaikka EU-valtiot ovat suhtautuneet itse toimenpideohjeistuksen tavoitteisiin myönteisesti, vaatii toimenpideohjeistuksen täytäntöönpano jäsenvaltioilta vahvaa poliittista tahtoa ja lainsäädännöllistä työtä. EU-valtioiden verojärjestelmien erilaisuudesta johtuen tulevat toimenpideohjeistuksessa esitetyt muutokset vaikuttamaan EU-valtioihin eri tavalla. Lue lisää, miten Bird & Birdin eri toimistojen sijaintivaltioissa on suhtauduttu toimenpideohjeistukseen.

Kansainvälinen vero-oikeusryhmämme koostuu reilusta 50 verotuksen huippuammattilaisesta, joista Suomen tiimissä työskentelee tällä hetkellä viisi juristia. Palvelumme kattavat laaja-alaisesti kaikki verotukseen liittyvät juridiset kysymykset kotimaisen ja kansainvälisen yritysverotuksen, henkilöverotuksen ja välillisen verotuksen alalta.