EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus

03-2016

EU:n komissio, parlamentti ja neuvosto saavuttivat yhteisymmärryksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sisällöstä (jäljempänä "tietosuoja-asetus") 15. joulukuuta 2015 kuukausia kestäneiden kolmenvälisten neuvottelujen jälkeen. Yhteensä lähes neljä vuotta kestänyt eurooppalaisen tietosuojasääntelyn uudistushanke on nyt viimeistelyvaiheessa.

Tietosuoja-asetus päivittää nykyistä ja Suomessa henkilötietolakiin perustuvaa yleistä tietosuojasääntelyä merkittävällä tavalla. Vaikka tietosuoja-asetus rakentuu henkilötietolaista tuttujen yleisten periaatteiden varaan, se lisää sääntelyn määrää. Henkilötietoja käsittelevien vastuu kasvaa, yksilöiden oikeuksia vahvistetaan ja kansallisille tietosuojaviranomaisille annetaan entistä suurempi toimivalta. Samalla tietosuoja-asetus harmonisoi tietosuojasääntelyä Euroopassa ja soveltuu myös EU:n ulkopuolisiin organisaatioihin, jotka esimerkiksi tarjoavat palveluita EU:ssa oleville kuluttajille. 
 
Bird & Birdin asiantuntijat ovat laatineet asetuksen pääsisällöstä tiivistelmän, joka on luettavissa tästä linkistä.

Lisäksi olemme laatineet Bird & Birdin kansainvälisen tietosuojaryhmän kanssa asetuksesta myös laajemman oppaan, joka on saatavilla tästä linkistä.

Tietosuoja-asetus astuu voimaan kahden vuoden ja kahdenkymmenen päivän siirtymäajan kuluttua asetustekstin julkaisupäivästä eli arviomme mukaan kesällä 2018. Suosittelemme arvioimaan tietosuoja-asetuksen vaikutuksia toimintaanne hyvissä ajoin ennen asetuksen voimaantuloa.