SVOP-rahastoista tehtyjen pääomanpalautusten verotus muuttuu 2016 — vielä ehdit toimia siirtymäaikana

 Sami Tuominen

10-2015

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP) tehtyjen pääomanpalautusten verotus muuttuu. Aiemmin pääomanpalautukset ovat olleet lähtökohtaisesti osakkeen hankintamenoa vastaavalta osalta verottomia ja hankintamenon ylittävältä osin palautuksia on kohdeltu verotuksessa veronalaisina luovutuksina. Vuoden 2013 lopussa toteutetuilla lakimuutoksilla muutettiin pääomanpalautusten verotusta ja listaamattomienkin yhtiöiden SVOP-palautukset verotetaan jatkossa pääsääntöisesti niiden saajan osinkotulona.

Uusia verotussääntöjä sovelletaan 1.1.2016 tapahtuvaan varojenjakoon myös siltä osin, kuin varojenjako sisältää pääomasijoituksia, jotka on tehty yhtiöön ennen 1.1.2014. Erityisesti, mikäli osakkeet ovat vaihtaneet omistajaa SVOP-sijoitusten tekemisen jälkeen, on suositeltavaa kartoittaa SVOP-palautuksen verokohtelun erot. Verokohtelu voi olla merkittävästi ankarampaa ensi vuonna verrattuna tänä vuonna tehtyihin palautuksiin. Siirtymäsäännökset mahdollistavat tietyissä tilanteissa verottomien pääomanpalautusten tekemisen ennen 1.1.2014 tehtyjen SVOP-sijoitusten osalta vielä vuoden 2015 aikana.

Jatkossa SVOP-palautuksia voidaan verottaa luovutuksena vain, mikäli varojenjako täyttää erikseen määritellyt ehdot ja verovelvollinen pystyy selvittämään ehtojen täyttymisen riittävän luotettavasti. Riittävän selvityksen dokumentointiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota jo uusia pääomasijoituksia tehtäessä, eikä pelkästään varoja jaettaessa.

Veroryhmämme neuvoo mielellään pääomanpalautuksiin tai muihin verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja kartoittaa kanssanne sellaiset verotehokkaat vaihtoehdot, jotka parhaiten tukevat liiketoimintaanne.
Lisätietoja antaa

Sami Tuominen
Osakas, veroryhmän vetäjä
Puh. 09 6226 6780
Email: sami.tuominen@twobirds.com

 

Kirjoittajat