Uusi liikesalaisuusdirektiivi valmisteilla

 Tom Vapaavuori

06-2015

Euroopan Unionissa on valmisteilla liikesalaisuusdirektiivi, joka voimaan tullessaan harmonisoi jäsenvaltioiden liikesalaisuuksia koskevan siviilioikeudellisen sääntelyn. Tällä hetkellä direktiivin todennäköinen voimaantuloaika on ensi vuodenvaihteen jälkeen. Direktiivin tultua voimaan jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa implementoida muutokset lainsäädäntöönsä. Direktiivissä käsitellään liikesalaisuuden sisältö, suoja sen oikeudetonta hankkimista, ilmaisemista ja käyttämistä vastaan, seuraukset liikesalaisuuden loukkauksesta sekä erinäisiä liikesalaisuusriitoja koskevia prosessimääräyksiä.

Liikesalaisuuksia koskeva, osakkaamme Tom Vapaavuoren laatima alan perusteos "Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset", tullaan myös päivittämään syksyllä. Teoksessa tullaan huomioimaan uusi liikesalaisuusdirektiivi, yritysten muuttuneet uhkakuvat ja uusi oikeuskäytäntö.

Lisätietoja Tom Vapaavuorelta.

 

Kirjoittajat