Ajankohtaista tyooikeudessa syyskuu 2014

 Teea Kemppinen

09-2014

Muutoksia työntekijöiden vuorotteluvapaisiin 1.9.2014

Kaikkien työnantajien on hyvä huomioida, että vuorotteluvapaalakia on tiukennettu 1.9.2014 lukien.

Vuorotteluvapaan käyttäminen edellyttää jatkossa 10 vuoden sijaan peräti 16 vuoden työhistoriaa työntekijältä. Kyseisen vapaan ei siis tarvitse olla kertynyt saman työnantajan palveluksessa, mutta jatkossa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ lasketaan mukaan tähän työhistoriaan. Merkittävin muutos on kuitenkin juuri se, että hyvin suuri osa työntekijöistä ei vielä pitkään aikaan ole oikeutettu vuorotteluvapaaseen, koska uusi työhistoriaedellytys (16 vuotta) on paljon pidempi kuin aiemmin. Työnantajien on hyvä huomioida tämä muutos, sillä vuorottelukorvauksen maksaminen on sidottu vuorotteluvapaan myöntämisedellytyksiin, ja silloin jos työnantajan ja työntekijän tarkoituksena ei ole työvuorottelun toteuttaminen vuorotteluvapaalain mukaisesti, voidaan vuorottelukorvaus periä takaisin. Työnantaja ja työntekijä eivät siten voi esimerkiksi keskenään sopia lyhyemmästä työhistoriaedellytyksestä.

Vuorotteluvapaan kestoa on 1.9.2014 lukien pidennetty hieman eli 100–360 kalenteripäivään (aiemmin 90–359 kalenteripäivää).

Vuorottelijalle on lisäksi säädetty uusi yläikäraja, jonka täytettyään henkilö ei voi enää jäädä vuorotteluvapaalle. Tällä hetkellä yläikäraja on 60 vuotta. Näin ollen työntekijän kanssa ei voida enää tehdä vuorottelusopimusta siten, että työntekijä jäisi vuorotteluvapaalta suoraan eläkkeelle. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Myös vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan henkilön kelpoisuusedellytyksiä muutettiin. Sijaiseksi on 1.9.2014 lukien palkattava työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana, kun aikaisemmin vaatimuksena oli yksi työtön päivä.

Tämä ehto ei kuitenkaan koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, tai työttömiä työnhakijoita, jotka ovat vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita. Heidän kohdallaan riittää edelleen, että on ollut työttömänä yhden päivän.

Viimeksi mainituilla muutoksilla on pyritty parantamaan pitkään työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksia, samoin kuin nuorten asemaa työmarkkinoilla ja toisaalta ikääntyvien uudelleentyöllistymistä.

Uutta lakia ei sovelleta vuorottelijoihin, joiden vuorottelusopimus on tehty ennen 1.9.2014 ja vuorotteluvapaa alkaa vuoden 2014 aikana.

Asianajaja Teea Kemppinen, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Kirjoitus on julkaistu HENRY ry:n blogissa sivulla osoitteessa www.henryorg.fi.

 

Kirjoittajat