Pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan kirjattuja verouudistuksia

Kesäkuun alussa julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu useita verotuksellisia muutoksia ja uudistuksia, joilla pyritään edesauttamaan Suomea kohden sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.

Hallitusohjelmassa mainitaan muun muassa että hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uuden lainsäädännön viime hallituskaudella valmistelussa olleen mallin pohjalta. Lisäksi hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös lakimuutos, jolla kansallinen konserniavustussääntely saatettaisiin yhdenmukaiseksi EU:n lainsäädännön kanssa. Tavoitteena on, että lopullisten tappioiden vähentäminen rajat ylittävissä tilanteissa olisi mahdollista.

Suomen Bird & Birdin verotiimi seuraa tarkasti edellä mainittujen ja muiden hallitusohjelmaan kirjattujen uudistusten etenemistä. Keskustelemme mielellämme kanssanne uudistusten statuksesta ja vaikutuksista.

Ajankohtaista