Näkemyksiä liikesalaisuuslaista VI – Tekninen ohje ohjelmistojen, pelien ja algoritmien suojaksi

Tekninen ohje 

Mikä ihmeen tekninen ohje?

Softaniilo Oy kehittää uutta innovatiivista juustonsekoitusohjelmistoa ja -reseptiä ja antaa tähän liittyvän testiversion juustoverkoston kavereille kokeiltavaksi. Kaverit ovat mukavia, joten mitään sopimuksia ei solmita. Yksi ei olekaan niin mukava, vaan päättää hyödyntää ohjelmistoa sekä reseptiä omassa homejuustotoiminnassaan. Mikä neuvoksi? Liikesalaisuutta ohjelmisto ei ole, kun sitä on kuitenkin aika laajasti ja suojaamatta levitelty; tekijänoikeuskin kohdistuu vain lähdekoodiin ja sen kopioinnin toteennäyttö on hyvin hankalaa, eikä lähdekoodia edes ole välttämättä kopioitu sellaisenaan vaan pikemminkin "matkittu" sitä. Kas vain, liikesalaisuuslain 7 §:ssä puhutaan teknisestä ohjeesta – voisiko siitä olla apua?

Teknisen ohjeen suoja ei perustu liikesalaisuusdirektiiviin, vaan sillä säilytettiin jo lakia edeltäneessä lainsäädännössä ollut suomalainen erikoisuus eli teknisen esikuvan tai ohjeen suoja. Alun perin se on tosin kopioitu saksalaisesta oikeusjärjestelmästä, missä se on tunnettu erityisesti reseptien suojana jo vuodesta 1909 lukien. Kyseessä ei siis ole uusi ilmiö, mutta sen voi ennustaa saavan Suomessa uuden kukoistuksen.

Liikesalaisuuslain mukaan tekninen ohje on tekninen toimintaohje tai toimintamalli, joka ei ole yleisesti saatavilla ja joka on uskottu henkilölle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa (LSL 7.1 §). Tekniseltä ohjeelta ei vaadita samaa salaisuustasoa kuin liikesalaisuudelta, vaan suoja perustuu sen luottamukselliseen uskomiseen. Tieto ei voi kuitenkaan olla yleisesti saatavilla, kuten suoraan internetistä haettavissa.

Tekninen ohje voi olla esimerkiksi kaava, kuvaus, piirros, malli tai resepti. Teknisiä ohjeita annetaan tyypillisesti yhtiön työtekijöille ja yhteistyökumppaneille, kuten alihankkijoille. Tekninen ohje voi olla myös tietokoneohjelman lähdekoodi tai muu ohjelman osa, kuten ohjelman rakenne, määrittely tai siihen sisältyvät algoritmit.

Tekninen ohje voi näin ollen antaa suojaa juuri nykyajan koville innovaatioille eli ohjelmistoille, peleille ja koneälyn algoritmeille. Kuten mainittua, kyse ei kuitenkaan ole uudesta nykyteknologiaa suojaavasta suojamuodosta. Myös Martti Castrenin väitöskirja Liikesalaisuuksien oikeussuojasta vuodelta 1973 mainitsi, että tietokoneohjelman reikäkortit voivat olla teknisiä ohjeita. Niin oltiin jo Kekkosen aikana aikaansa edellä…

Teknisen ohjeen suojan sisältö ja seuraamukset

Jos tieto katsotaan tekniseksi ohjeeksi, ei henkilö, jolle se on uskottu, saa sitä oikeudettomasti käyttää tai ilmaista (LSL 7.1 §). Suoja myös "seuraa" teknistä ohjetta tiedon levitessä: jos tekninen ohje on aikaisemmin oikeudettomasti ilmaistu, koskevat vastaavat kiellot myös seuraavassa portaassa oikeudettomuudesta tietoista henkilöä (LSL 7.2 §). Teknisen ohjeen loukkauksissa on käytettävissä liikesalaisuuslain koko seuraamuspaletti. Loukkaajaa voidaan kieltää jatkamasta toimintaa, ja teknisen ohjeen haltija voi vaatia oikeudettomasta käytöstä hyvitystä sekä korvausta syntyneestä vahingosta. Teknistä ohjetta loukkaavat tuotteet voidaan liikesalaisuussuojan tapaan myös määrätä tuhottaviksi tai vedettäväksi markkinoilta (ks. Näkemyksiä liikesalaisuuslaista IV – Liikesalaisuutta loukkaavan tuotteen karmea kohtalo). Lisäksi tahallaan teknistä ohjetta loukkaava voidaan tuomita teknisen ohjeen väärinkäytöstä rangaistukseen. Koska kyse on rangaistavasta teosta, tutkintapyynnön perusteella tekoa tutkii poliisi ja syyttää syyttäjä.

Niin sai Softaniilo Oy suojaa yllättävästä suunnasta ja juustomarkkinoita ei menetettykään. Eipä moni softayhtiö tule ajatelleeksi, että ellei työn tulos ole liikesalaisuus, se voi olla suojaa saava tekninen ohje. Kyse voi olla toki mistä tahansa muustakin yhtiöstä tai tiedosta, kunhan teknisen ohjeen tunnusmerkit täyttyvät. Liikesalaisuuslain myötä tämä suojamuoto tuleekin saamaan uuden merkityksen, kun loukkaamisen seuraamukset ovat vastaavat kuin liikesalaisuuden loukkauksessa.

Tekninen ohje voi olla missä muodossa tahansa. Eduskunnan talousvaliokunta kirjoitti kesähelteellä mietintöönsä, että se voidaan antaa jopa puhelimitse. Tekninen ohje antaa myös osin paremman suojan kuin liikesalaisuus. Uskottaessa tekninen ohje työntekijälle ei sen suoja-aikaa ole liikesalaisuuden tavoin rajattu kahteen vuoteen palvelussuhteen päättymisestä (vrt. RL 30:5 §), vaan se on lähtökohtaisesti voimassa rajattoman ajan.

Tekninen ohje huomioitava NDA-sopimuksissa

Asia on syytä huomioida myös suojattaessa luottamuksellista tietoa sopimuksilla. Silti tekninen ohje loistaa NDA-sopimuksissa vielä poissaolollaan. Kun tekninen ohje sai uuden liikesalaisuuslain myötä käytännössä vastaavan suojan kuin liikesalaisuuskin, olisi luottamuksellisen tiedon suoja syytä ulottaa sopimuksissa koskemaan liikesalaisuuden ohella myös teknistä ohjetta. Samalla voidaan toki sopia suojattavan muutakin luottamuksellista tietoa, mutta tällöin ei liikesalaisuuslakia voida soveltaa.

- - - -

Tämä teksti on jatkoa liikesalaisuuslakia käsittelevälle kirjoitussarjalleni. Sarjan aiemmat osat löydät alta:

Ajankohtaista