Iso-Britannia äänesti EU:sta eroamisen puolesta kesäkuussa 2016. Vaikka varsinainen ero (British exit tai "Brexit") ei tule voimaan ennen irtisanomisajan päättymistä vuonna 2018, tulee äänestyksen tulos vaikuttamaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä niin Britanniaan, kansainvälisiin yrityksiin kuin koko maan talouteen. 

Brexitin myötä tavaroiden, palveluiden ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen tulee välittömästi kohdistumaan haasteita. Todennäköisesti myös immateriaalioikeuksien suojaaminen tulee aiheuttamaan ongelmatilanteita. Sama koskee uusien lakien tarvetta, kun EU-oikeutta ei enää sovelleta Britanniaan ja aukot lainsäädännössä tulee täyttää. Etukäteissuunnittelu ja mahdollisten ongelmatilanteiden tunnistaminen ennakkoon on siitä syystä keskeistä.

Olemme laatineet Brexitin vaikutuksia eri näkökohdista arvioivan artikkelisarjan. Artikkelit on laadittu asiakkailta saamiemme tiedustelujen ja kysymysten pohjalta, ja niissä on pyritty ennakoimaan Brexitin vaikutuksia toimialakohtaisesti. Artikkeleissa arvioimme seuraamuksia ja käytännön toimia, joita äänestystuloksen vahvistuttua yritysten on syytä harkita. Keskustelemme myös mielellämme henkilökohtaisesti juuri sinun yritystäsi mahdollisesti koskevista vaikutuksista. Brexitiin liittyvien kysymysten osalta voit olla yhteydessä kehen tahansa toimistomme osakkaaseen tai omaan yhteyshenkilöösi.