Vuonna 1998 Bird & Birdissä uudistettiin palvelujen rakennetta vastaamaan enemmän asiakkaiden toimialakohtaisia tarpeita. Tämän palvelurakenteen tarkoituksena on tehokas toimialakohtaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen toimistojen asiantuntijoiden välillä.

Our Structure

Hallinnolliset toimintomme on suunniteltu tukemaan kolmitahoista palvelurakennettamme (kuvassa) ja varmistamaan, että työmme täyttää sille asetetut laatukriteerit. Bird & Birdin hallituksen tukena työskentelee johtoryhmä, jonka säännöllisten tapaamisten tarkoituksena on koordinoida toimintaa toimiston eri osien välillä.