Our Story

Toimistomme juuret ulottuvat iso-Britanniaan 1830-luvulle. Jo tuolloin ensiluokkaisesta asiakaspalvelusta ja toimialaosaamisesta tunnettu toimistomme houkutteli asiakkaiksi innovatiivisia yrityksiä alojensa huipulta.

Teknologian kehittyessä uudet innovaatiot ja liike-ideat leviävät nykypäivänä nopeasti. Myös niiden suojaamisesta on tullut yrityksille yhä tärkeämpää. Pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin olemme panostaneet kansainvälisten resurssien laajentamiseen. Nykyään, lähes 180 vuotta yrityksen perustamisen jälkeen, Bird & Birdillä on 29 toimistoa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä ja asiakkaita yhteensä 118 eri maasta.

Toimiston juuret 1830 – 1900

Bird & Birdin toiminnan juuret ulottuvat 1830-luvulle aikaan, jolloin William Frederick Wratislaw Bird saapui Lontooseen Englannin länsi-osasta suorittaakseen asianajajan tutkinnon.

Lyhyt liikekumppanuus William Fisherin ja sen jälkeen James Mooren kanssa päättyivät, ja William Bird alkoi laajentaa perustamansa Bird & Moore –nimisen yrityksen toimintaa ja toimitiloja Lontoon Gray’s Innissä, jota pidettiin tuolloin Englannin asianajomaailman keskuksena. Samaan aikaan Englannin oikeusjärjestelmään tehtiin merkittäviä uudistuksia.

William Bird nautti nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tuomista haasteista ja hankki toimistonsa asiakkaiksi yrityksiä, joiden liiketoiminta oli sidoksissa voimakkaasti käynnissä olevaan teollistumiseen. Toimisto kasvoi nopeasti ja vuonna 1875 Williamin poika William Barrott Montford Bird aloitti työskentelyn toimistossa. Seuraavan yhdeksän vuoden ajan isä ja poika työskentelivät yhdessä aina isä-Williamin eläköitymiseen vuonna 1884 saakka.

Tällöin vetovastuu siirtyi William Bird nuoremmalle. Toimiston uusi johtaja oli vaikuttava persoona, joka hankki toimistolle laajan asiakaskunnan aikakauden kahdelta tärkeimmältä teollisuudenalalta: hiilikaivostoiminnasta ja terästeollisuudesta. Edmund Strode aloitti toimiston palveluksessa vuonna 1891.

Yhtenä osoituksena toimiston keskittymisestä innovatiivisiin teollisuudenaloihin voidaan pitää valokuvauspaperin tavaramerkkiin liittyvää toimeksiantoa vuodelta 1898, jossa toimisto edusti The Eastman Photographic Materials Companya. Kyseistä toimeksiantoa on pidetty myös toimiston ensimmäisenä immateriaalioikeusasiana.

Asiakkaiden etu oli jo tuolloin toimiston arvoissa etusijalla, ja tämä toi nopeasti Bird & Birdille hyvän asianajotoimiston maineen. William Birdistä tuli vähitellen yksi Lontoon yritysmaailman johtavista asianajajista, jota arvostettiin erityisesti hänen juridisen ammattitaitonsa ja hyvän businesstajunsa ansiosta.

Hänet nimitettiin Williams Deacon pankin (joka nykyisin kuuluu The Royal Bank of Scotlandiin) hallitukseen sekä useiden terästeollisuudessa toimivien yritysten hallituksiin. William Bird nimitettiin myös Sussexin maakunnan kunniasheriffiksi ja Chichesterin parlamenttiedustajaksi. Teknologiasuuntautunut William sai myös ritarin arvonimen tieteellisen tutkimuksen tukemisesta.

Ensimmäiset vuosikymmenet – 1900 – 1950

Uuden vuosisadan alkaessa Bird, Moore ja Strode oli vakiinnuttanut asemansa yhtenä Lontoon johtavista asianajotoimistoista. Vuonna 1901 Williamin pikkuserkku Ernest Edward Bird kutsuttiin toimiston uudeksi osakkaaksi. Williamin tapaan Ernest Birdistä tuli pian yksi Lontoon arvostetuimmista asianajajista ja vain neljä vuotta Ernestin osakkaaksi ryhtymisen jälkeen Edmund Strode jätti toimiston. Toimisto nimettiin samana vuonna Bird & Birdiksi pikkuserkusten mukaan.

Bird & Bird keskitti edelleen toimintaansa uuden teknologian parissa työskentelevien yritysten asioihin. Vuonna 1909 toimisto sai hoidettavakseen ensimmäisen patenttiasian: ‘Z’ Electric Manufacturing Co Ltd vastaan Marples, Leach & Co Ltd. Asia koski hehkulampun lankoja. Samana vuonna John Venning, joka sittemmin perusti Lontooseen yhden kaupungin arvostetuimmista patenttitoimistoista, aloitti toimiston osakkaana.

Venningin asiakkaista tärkein oli hollantilainen sähkötuotteiden valmistaja Philips. Venningistä tuli asiakkaalleen niin tärkeä, että hänet nimitettiin Philipsin englantilaisen säätiön vastaavaksi edunvalvojaksi, ja hän mm. valvoi säätiön etuja sotavuosina.

Venningin avustajana toimi Arthur Hodges niminen kouluttamaton, mutta arvostettu ja ammattitaitoinen assistentti. Hodges oli erityisesti kiinnostunut tieteestä, teknologiasta ja kielistä, mikä auttoi häntä myös ymmärtämään toimiston asiakkaiden liiketoiminnassaan kohtaamia ongelmia. Hodges vaikutti työskentelytavoillaan ratkaisevasti erääseen seikkaan, josta Bird & Bird on edelleen tunnettu: selkeään tekstin tuottamiseen. Kuten hän itse asian ilmaisi: ”Kirjoitan kuvaannollista kieltä käyttäen lyhyitä sanoja ja lyhyitä lauseita, jotta asia tulisi selväksi: ehkä se ei ole täydellistä lakikieltä, mutta ytimekästä hodgesia.”

Siitä huolimatta, että toimisto joutui vakavan pommituksen takia muuttamaan toimitilansa Grays Inniin vuonna 1941, sotavuodet eivät muutoin hidastaneet toimiston maineen leviämistä. Ernest Birdistä tuli vuonna 1943 Law Societyn presidentti ja vuotta myöhemmin hän sai myös ritarin arvon. Kuitenkin pian sodan päätyttyä sekä Ernest että William menehtyivät – toimisto oli ensi kertaa 120-vuotisen historiansa aikana ilman Birdiä.

William Birdin perintö - 1950 – 1990

Sir William Birdillä ei ollut perillisiä, joten hän testamenttasi kaiken rahallisen omaisuutensa toimistolle. Kuitenkin vasta yhdistyminen Richard Furber & Son Windsor & Brown nimisen asianajotoimiston kanssa vuonna 1954 toi yhtiöön seuraavan merkittävän osakkaan, Alan Woodsin, joka nimitettiin Senior Partneriksi.

Woodsin erikoisalaa oli alkuvaiheessa oleva tietokoneteollisuus, jonka kehitystä toimisto pääsi seuraamaan läheltä. Vuonna 1973 Woods perusti Computers and Law –järjestön, ja oli itse järjestön ensimmäinen maksava jäsen.

Sen lisäksi, että Bird & Birdistä tuli vähitellen tietokoneteollisuuden johtava asianajotoimisto, teknologia-alan kärkinimien kanssa työskentely poiki toimistolle myös ensimmäisen telekommunikaatio-alalla toimivan asiakkaan vuonna 1984.

Viisi vuotta myöhemmin Bird & Bird suoritti ensimmäisen oikeudellisen katselmuksen Iso-Britannian telealan valvontaviranomaisessa OFTEL:issa, mikä lujitti entisestään toimiston mainetta alan edelläkävijänä. Tämän maineen ja toimialan asiantuntemuksen ansiosta toimiston kehitys jatkui myönteisenä myös tulevina vuosikymmeninä.

Asiakaslähtöinen toimintamalli – 1990 – 2000

Vuoteen 1990 mennessä kaikkien Bird & Birdissä työskentelevien lakimiesten työpöydillä oli tietokone. Kolme vuotta tämän jälkeen David Kerr, joka aiemmin oli edesauttanut toimistoa luomaan vahvan asiakassuhteen British Telecomsin kanssa, ja jota jo tuolloin pidettiin Iso-Britannian yhtenä johtavista telekommunikaatioalaan perehtyneistä asianajajista, aloitti Bird & Birdin toimitusjohtajana. David alkoi toteuttaa yhtiössä uutta strategista visiota.

Innovaatioihin keskittyminen oli myös edelleen tärkeä toiminnan osa-alue. Bird & Birdistä tuli vuonna 1995 yksi ensimmäisistä asianajotoimistoista Iso-Britanniassa, joilla oli oma internetsivu – www.twobirds.com. Toimisto myös laajensi kansainvälistä toimintaansa ja avasi toimistot Brysselissä ja Hongkongissa.

Innovaatioiden seuraamisen ja kansainvälisen laajentumisen lisäksi David ja johtoryhmä muokkasivat toimiston palvelurakennetta vastaamaan suurimpien asiakkaiden tarpeisiin: aineettoman omaisuuden suojaamiseen ja regulaation asettamiin haasteisiin.

Vuonna 1998 uusi rakenne astui muodollisesti voimaan ja Bird & Birdistä tuli asianajotoimialan ensimmäisiä toimistoja, jonka hallinnolliset toiminnot on suunniteltu tukemaan kolmitahoista palvelurakennetta.

Keskittyminen määrättyihin toimialoihin auttoi luomaan asiakassuhteita monien maailman innovatiivisimpien ja teknologisesti kehittyneimpien yritysten kanssa.

Laajentuminen kansainvälisesti – 2000

Uuden vuosituhannen koittaessa ensiluokkainen, eturivin globaaleja asiakkaita käsittänyt asiakaskunta ja ulkomaankaupan lisääntyminen toivat Bird & Birdille asiakkaita, jotka tarvitsivat ratkaisuja kansainvälistymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Davidin ja hänen tiiminsä haaste oli rakentaa toimiston kansainvälinen palvelutarjonta yrityksen perinteisten osaamisalueiden varaan kuitenkaan unohtamatta vahvuuksia, jotka erottivat Bird & Birdin kilpailijoista.

Toimistojen välisten fuusioiden sijaan Bird & Birdin laajentumisstrategiaksi valittiin arvostettujen juristien ja pienten tiimien rekrytoiminen. Toimiston rakenteena säilytettiin yksi partnership, missä voitonjako suoritettiin kaikkien osakkaiden kesken, riippumatta yksittäisten toimistojen koosta, palvelurakenteesta tai maantieteellisestä sijainnista.

Valittu strategia osoittautui menestyksekkääksi. Vuonna 2000 Bird & Bird avasi toimistot Ranskassa ja Ruotsissa ja seuraavan neljän vuoden aikana Alankomaissa, Italiassa ja kaksi toimistoa Saksassa.

Uusien toimistojen myötä myös osakkaiden määrä kasvoi, ja vuonna 2004 osakkaita oli jo 100 – eniten koko Bird & Birdin siihenastisen historian aikana. Kasvu jatkui seuraavina vuosina Bird & Birdin aloittaessa toimintansa Espanjassa ja avatessa uudet toimistot Italiassa, Kiinassa, Saksassa ja Ranskassa.

Bird & Bird aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2008 sen yhdistyttyä suomalaisen Asianajotoimisto Fennican kanssa. Samana vuonna avattiin toimistot Puolassa, Slovakiassa, Tsekissä ja Unkarissa sekä Kiinan Shanghaissa. Tämän lisäksi lontoolainen asianajotoimisto Lane & Partners yhdistyi Bird & Birdiin.

Vuonna 2008 arvostettu The Lawyer -julkaisu antoi Bird & Birdille tunnustusta nimeämällä toimiston Vuoden Kansainväliseksi Asianajotoimistoksi (International Law Firm of the Year). Seuraavana vuonna solmittiin yhteistyösopimus Singaporen johtavan asianajotoimiston kanssa. Toimisto tunnetaan nykyään nimellä ATMD Bird & Bird. Vuonna 2011 avattiin neljäs toimisto Saksassa sekä ensimmäinen toimisto Lähi-Idässä Yhdistyneissä Arabiemiraateissa (Abu Dhabi).

Bird & Bird tänään

Bird & Birdin yli 160-vuotinen historia on ollut tapahtumarikas, mutta jotkut asiat ovat pysyneet muuttumattomina vuosikymmenten saatossa: toimiston yrityskulttuuri ja identiteetti. Olemme ylpeitä korkealaatuisista palveluistamme ja tavastamme etsiä innovatiivisia, ennakkoluulottomia ratkaisumalleja sekä ammattitaitoisesta henkilökunnastamme, jonka asenne työhön ja asiakkaiden kohtaamiseen on esimerkillinen.

Tarjoamme palveluja kaikkiaan 18 eri oikeudenalaan liittyen 16 eri maassa. Lisäksi kattava kansainvälinen yhteistyöverkostomme takaa asiakkaillemme aina ensiluokkaista asiantuntija-apua liikejuridiikassa siellä, missä asiakkaamme sitä tarvitsevat.

Toimistollamme on asiakkaita 118 maassa ja 75 % suurimmista asiakkaistamme työskentelee vähintään kahden toimistomme kanssa, mikä osoittaa toimistojemme välisen saumattoman yhteistyön tuomat edut asiakkaillemme.

Työyhteisömme tuki yksilöille näkyy pitkissä työsuhteissa ja mahdollistaa osaamisemme, kansainvälisyytemme ja laadukkaan asiakaspalvelutaidon siirtymisen yrityksen sisällä sukupolvelta toiselle jatkaen näin Bird & Birdin 160-vuotista tarinaa.

Lue lisää