"Deep knowledge about the subject matter; very responsive; creative advice."

People  Knowledge  Methodology

Olemme ylpeitä erilaisesta tavastamme toimia ja pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelutarjontaamme ja asiakaspalveluamme. Uskomme, että pystymme tällä tavoin tarjoamaan asiakkaidemme liiketoiminnalle parhaan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Asiakkaidemme käytössä ovat myös:

Lue lisää palvelujemme rakenteesta


Online Client Services (OCS)

Online Client Services (OCS) on helppokäyttöinen verkkoportaali, jonka sisällön rakenteeseen asiakas voi itse vaikuttaa.

Suojatun verkkoyhteyden kautta OCS-portaalia voi hyödyntää esimerkiksi virtuaalisen data roomin järjestämisessä, hankintaprosessien hallinnoinnissa, useita eri maita koskevissa toimeksiannoissa sekä toimeksiannon vaiheiden tai laskutuksen seuraamisessa.

Lisäksi suojatun verkkoyhteyden kautta voi tallentaa, lukea, muokata ja tulostaa toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja ja sähköposteja sekä käyttää sähköistä kalenteria ja lomakkeita, mikä helpottaa toimeksiannon reaalisaikaista seurantaa.

OCS on erinomainen projektinhallintatyökalu, joka räätälöidään aina kunkin asiakkaan ja toimeksiannon tarpeisiin sopivalla tavalla.

Takaisin ylös


Kustannusten hallintajärjestelmä

Olemme kehittäneet työkalun, jonka avulla toimeksiantojen kustannuksia pystyy ennakoimaan ja hallitsemaan toimeksiannon tyypistä riippumatta. Järjestelmän etuja ovat:
  • tarkkuus: toimeksiannon laajuus ja hinnoittelu suunnitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä
  • läpinäkyvyys: yksityiskohtainen kustannusennuste on asiakkaamme käytössä toimeksiannon alusta saakka
  • selkeys: kommunikoimme asiakkaalle selkeästi, mitä toimeksiannon hintaan kuuluu, ja mistä kustannukset muodostuvat
  • reaali-aikainen raportointi: toisin kuin useissa muissa asianajotoimistoissa, kustannusten hallinta on suoraan yhdistetty lakimiesten
  • työaikakirjausjärjestelmään: saamme näin jatkuvasti ajantasaista tietoa toimeksiantoon käytetyistä työtunneista ja pystymme reagoimaan välittömästi tarpeen vaatiessa
  • räätälöity raportointi: kustannusraporttimme räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisesti

Edellä mainituista seikoista johtuen olemme pystyneet vakiinnuttamaan tehokkaan, asiakkaiden tarpeet huomioivan työkalun ja toimintatavan, joka ei jätä sijaa yllätyksille monimutkaisimpienkaan toimeksiantojen kustannusten osalta.

Takaisin ylös


Asiantuntijana yrityksessä - Secondments

Asiakkaidemme tavoin uskomme, että työskentely lakimiehenä asiakkaan palveluksessa hyödyttää sekä asiakasta että kartuttaa lakimiehen ammatillista osaamista.

Keskustelemme mielellämme secondment-mahdollisuuksista huomioiden asiakassuhteen taustat sekä asiakkaan ja toimistomme tarpeet.

“Olen todella kiitollinen erinomaisista asiantuntijoistanne, jotka ovat työskennelleet secondmentilla yrityksessämme – he olivat mahtavia. Juridinen osaaminen oli huippuluokkaa ja koko työyhteisömme sekä omat asiakkaamme pitivät heistä."

Kansainvälisiä asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen lakiasiainjohtaja, Iso-Britannia

Takaisin ylös


Uutiskirjeet

Pidämme asiakkaamme ajan tasalla lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista uutiskirjeidemme avulla. Säännöllisten uutiskirjeidemme aiheita ovat mm. pankit ja rahoitustoiminta, ilmastonmuutos, kilpailuoikeus, tietosuoja-asiat, teknologia, työoikeus ja vero-asiat.

Subscribe to our newsletters

Takaisin ylös