Onduidelijkheid troef in nieuwe wet opzegging & verlenging - nu al herstelwet ingediend

09-2011

Vanaf 1 december 2011 gelden er nieuwe regels met betrekking tot stilzwijgende verlenging en de opzegtermijn van Business-to-Consumer(B2C) contracten (Wet Van Dam). Hoewel de Memorie van Toelichting bij deze wet vermeldt dat er geen overgangsrecht zou zijn, werd in de afgelopen weken vanuit de overheid gecommuniceerd dat er voor lopende contracten toch een overgangstermijn zou gelden en dat de wet voor lopende contracten pas per 1 december 2012 zou gaan gelden. Dit vanwege de toepasselijkheid van de Overgangswet Nieuw BW. Zo staat het thans ook nog op de overheidssite www.antwoordvoorbedrijven.nl.

Duidelijkheid is vereist omdat de onmiddellijke inwerkingtreding betekent dat grote groepen consumenten die nu nog vastzitten aan langlopende contracten vanaf 1 december 2011 met een maand opzegtermijn kunnen gaan overstappen. Een kans voor aanbieders om nieuwe klanten te werven, maar een uitdaging om bestaande klanten te behouden.

Foutje van de wetgever of niet?
Let op de titel van het op 7 september 2011 ingediende wetsvoorstel dat is bedoeld om aan deze verwarring een einde te maken.

“Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789)”; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32884-2.html

Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen de nieuwe regels voor stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen van B2C contracten alsnog per 1 december 2011 ook gelden voor lopende contracten.