Udbudsmateriale

Oversigt

Udbud af EOJ/ESJ-system til tilsluttede kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) samt yderligere tilsluttede kommuner

På denne side findes det samlede udbudsmateriale vedrørende ovenstående udbud, der er tilgængeligt for alle interesserede, der måtte ønske at ansøge om at deltage i udbuddet. Spørgsmål og svar vil også blive offentliggjort på denne side.

Af udbudsbekendtgørelsen fremgår de krav, som en ansøger skal opfylde for at ansøge om at deltage. Bemærk, at ansøgningsfristen er den 4. oktober 2016, kl. 12.00.

Af udbudsbekendtgørelsen samt udbudsbetingelserne fremgår en beskrivelse af og betingelser for gennemførelse af udbuddet, herunder tidsfrister og formelle krav for afgivelse af ansøgninger og tilbud.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Udbudsbetingelser og log over ændringer

Rammeaftale med bilag

Prækvalifikation

Spørgsmål og svar


Aalborg Kommunes udbud vedrørende elektronisk låse-/adgangssystem

På denne side findes det samlede udbudsmateriale vedrørende ovenstående udbud, der er tilgængeligt for alle interesserede, der måtte ønske at ansøge om at deltage i udbuddet. Spørgsmål og svar vil også blive offentliggjort på denne side.

Af udbudsbekendtgørelsen fremgår de krav, som en ansøger skal opfylde for at ansøge om at deltage. Bemærk, at ansøgningsfristen er den 4. oktober 2016, kl. 12.00.

Af udbudsbetingelserne fremgår en beskrivelse af og betingelser for gennemførelse af udbuddet, herunder tidsfrister og formelle krav for afgivelse af tilbud.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger.

Udbudsbetingelser

Kontraktmateriale

Prækvalifikation

Spørgsmål og svar


Udbud af EOJ-system til Esbjerg Kommune

I/S Norfors udbud af transport af affald fra genbrugspladser

Udbudsmateriale >


Albertslund Kommunes udbud af udvikling, levering og drift af netværk

Forhåndsmeddelelse om - udbud vedrørende Kontrakt om udvikling, levering og drift af netværk til Albertslund Kommune.

På denne side findes et udvalg af væsentlige dokumenter, der offentliggøres i forbindelse med forhåndsmeddelelse om ovennævnte udbud.

Udbudsbekendtgørelse er pt. fastsat til at blive offentliggjort den 23. maj 2017, vi imødeser derfor gerne markedets tilbagemeldinger på ovennævnte materiale inden den 3. maj 2017, kl.16

Tilbagemeldinger skal ske direkte til Albertslund Kommunes kontaktperson, som angivet i forhåndsmeddelelsen.

Albertslund Kommune ser frem til at modtage markedets tilbagemeldinger på de offentliggjorte dele af udbudsmaterialet.

Forhåndsmeddelelse

Kontrakt med bilag

Tidligere materiale 

Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail