Deres forretningshemmeligheder er værdifulde aktiver. Tyveri heraf resulterer i illoyal konkurrence og hæmmer innovation, navnlig inden for sektorer, der er afhængige af teknologiske fremskridt. Vores gruppe for internationale forretningshemmeligheder arbejder tæt sammen med vores klienter med henblik på at beskytte deres private data ved etablering af forebyggende og håndhævelsesforanstaltninger.

Da vores advokatkontor er ét af verdens førende kontorer inden for teknologi, kan vi, såvel lokalt som internationalt, bistå Dem med at beskytte det, der er vigtigst for Dem, dvs. Deres informationer og forretningshemmeligheder. Til forskel fra vores konkurrenter har vi en integreret tilgang til spørgsmål om forretningshemmeligheder, hvor kompetencerne fra grupperne for intellektuel ejendomsret, beskæftigelse og tvistbilæggelse forenes, for at imødekomme situationens specifikke behov. Mange af vores eksperter har en videnskabelig eller ingeniøruddannelse, hvilket giver dem en enestående forståelse for de innovationer, der skal beskyttes.


Vi konfronteres med og rådgiver dagligt om forskellige aspekter af beskyttelse af forretningshemmeligheder og finder løsninger herpå. Løsningerne angår navnlig midler til at undgå trusler i forbindelse med insidere, efterligning, illoyal konkurrence samt forvaltning af omdømme. Vi identificerer sammen med klienten de værdifulde data, der skal beskyttes, og vi udarbejder interne politikker, dokumenter og uddannelse, der passer til klientens behov. Hvis der opstår et problem, påberåber vi os straks klientens rettigheder for at forebygge eller begrænse ethvert eventuelt tab.

Ansvarlige for gruppen: Warren Wayne, Robert Williams og et Steven Baker.

Seneste highlights