Varemærker & design

Oversigt

Beskyttelse af et varemærke handler først og fremmest om koordination. Fra søgning til retstvist – hver eneste handling skal være i tråd med Deres forretningsstrategi. Det er derfor, at Bird & Bird tilbyder samtlige juridiske tjenesteydelser vedrørende varemærker og design fra vores 29 kontorer.

Vores internationale kontorer er kendt i hele verden for kvalitetsarbejde og erfaring inden for juridiske problemstillinger, der kan påvirke Deres varemærkestrategi.

Vores team kan rådgive i forbindelse med ethvert trin af et varemærkes udvikling, fra det tidlige koncept til tilblivelsen af et globalt varemærke. Vi udgør en one stop shop for alle juridiske krav, herunder clearance, søgsmål, håndhævelse og udnyttelse af varemærker og design.

Det er denne full service-tilgang og vores unikke kompetencer i forbindelse med søgsmål og styrkelse af varemærker, der gør, at vi skiller os ud fra mængden. Vi møder ofte for særdomstolen, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked, Førsteinstansretten og EU-domstolen, og vi arbejder tæt sammen med toldembedsmænd i hele verden for at forebygge grænseoverskridende handel med kopivarer.

I forbindelse med en hvilken som helst problemstilling har vi et omfattende, strategisk overblik. Det er vores kreative måde at tænke på, der gør det muligt for os at øjne muligheder, som mange andre ville overse.

Ansvarlige for gruppen: Christian Harmsen i Düsseldorf og Morag Macdonald i London

 


Seneste highlights

Kontakter