Patenter og knowhow

Oversigt

Med et stærkt team på 230 patentspecialister er Bird & Bird ensbetydende med styrke og succes inden for patentstrategi og håndhævelse af patenter.

På et marked med stigende konkurrence er det afgørende, at et selskab udvikler og tilpasser patentstrategien efter dets virksomhedsmål; at det opnår størst mulige værdi af eksisterende aktiver, der er omfattet af intellektuel ejendomsret.

Idet vi har arbejdet med mange af verdens førende innovatører, har vi omfattende viden om og erfaringer med tilvejebringelse af strategiske virksomhedsråd og en uvurderlig teknisk indsigt.

Vi tilbyder en effektiv service, og ved at matche vores eksperters færdigheder med dine specifikke behov kan vi desuden tilbyde den mest hensigtsmæssige juridiske og tekniske service. Vores ekspertise omfatter samtlige patentspørgsmål, fra de meget tidlige stadier af konceptudvikling til håndhævelse i flere lande.

I alle vores lande følger vi med i de lokale domstoles virke og processer, herunder særdomstole eller højere instanser. Dette indbefatter ligeledes repræsentation af vores klienter for Den Europæiske Patentmyndighed (EPM). Vi har et dedikeret team, der fokuserer på det foreslåede enhedspatent og den fælleseuropæiske patentdomstol, og vi rådgiver i øjeblikket om skridt, der skal overvejes og foretages nu for at forberede gennemførelsen heraf.

Vores ekspertteam tilbyder en komplet service vedrørende rådgivning og tvistbilæggelse, herunder:

  • Patentability and patent filing strategies
  • R&D and license and know-how agreements and other commercial transactions
  • IP Audits and Due Diligence
  • Patent enforcement, litigation and dispute resolution
  • Advice on related rights such as SPCs.

 Patenterbarhed og patentansøgningsstrategier
 R&D og licens og knowhow- aftaler og andre kommercielle transaktioner
 IP-audit og due diligence
 Patenthåndhævelse, søgsmål og tvistbilæggelse 
 Rådgivning om beslægtede rettigheder, såsom supplerende beskyttelsescertifikater

Ansvarlige for gruppen: Christian Harmsen i Düsseldorf og Morag Macdonald i London.


Seneste highlights

Kontakter