Om mig

Jeg er advokat i vores danske udbudsteam, hvor jeg rådgiver offentlige myndigheder samt danske og internationale virksomheder inden for alle aspekter af udbudsretten.

Som en del af vores danske udbudsteam rådgiver jeg kommunale, regionale og statslige ordregivere samt virksomheder i forsyningssektoren om gennemførelse af offentlige udbud inden for bl.a. byggeri og it. Jeg bistår i alle faser af udbudsprocessen, herunder med fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale, udvælgelse af egnede ansøgere, evaluering af tilbud, gennemførelse af forhandlinger samt indgåelse af kontrakter.

Herudover rådgiver jeg danske og udenlandske tilbudsgivere i forbindelse med ansøgning om deltagelse i og afgivelse af tilbud på offentlige udbud. Jeg bistår i den forbindelse med forståelse af udbudsmaterialet samt kvalitetssikring af henholdsvis ansøgningens og tilbuddets konditionsmæssighed. Samtidig udnytter jeg min erfaring fra ordregiversiden til at optimere tilbudsgivernes tilbud og gøre dem mere konkurrencedygtige.

Jeg har stor erfaring med aktindsigt i henhold til både offentligheds-, forvaltnings- og miljøoplysningsloven og bistår fra tid til anden også med klagesager ved såvel Klagenævnet for Udbud som de almindelige domstole.

Jeg gør mig umage for at skabe tillidsfulde relationer til mine klienter og samarbejde frem mod effektive og værdiskabende løsninger.
Uddannelse

Studieretning

  • Aarhus Universitet – Kandidat i jura
  • Aarhus Universitet – Bachelor i jura
  • Aarhus Universitet – Bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Mine bestallinger

  • 2020: Medlem af Advokatsamfundet

Seneste nyheder

Events

Nyheder & transaktioner

TwoBirds TV