Om mig

Jeg er advokat i vores danske konkurrence- og udbudsteam, hvor jeg arbejder målrettet for at opnå pragmatiske og målbare kommercielle løsninger for vores klienter.

Som en del af det danske konkurrence- og udbudsteam er jeg en del af en bred vifte af både internationale og nationale udbuds- og konkurrenceretlige sager.

Projektledelse og -planlægning er altafgørende for vores rådgivning til vores klienter. Vigtigheden af en veltilrettelagt, optimeret og realistisk udbudsproces bør ikke undervurderes, da dette ofte er afgørende for at sikre fuld udnyttelse af udbudsreglerne. Med afsæt i min erfaring lægger jeg særligt vægt på denne del i min rådgivning, og jeg synes, at den strategiske planlægning af udbudsprocessen er interessant og værdifuld for vores klienter.

Jeg rådgiver ordregivere om planlægning og gennemførelse af samtlige faser af udbudsprocessen, herunder markedsdialog, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, udarbejdelse af rammeaftaler, gennemførelse af prækvalifikationsevalueringer, forhandling og tilbudsevaluering. Jeg har stor indsigt i begge sider af udbudsprocessen, da jeg også rådgiver tilbudsgivere med afgivelse af tilbud.

Jeg har rådgivet klienter i adskillige konkurrencesager, herunder sager om misbrug af dominerende stilling, konkurrencebegrænsende aftaler, compliance-programmer samt udarbejdelse og etablering af både selektive distributionssystemer og franchise-programmer. Endvidere er jeg en del af Bird & Birds Competition & EU Group's Newsletter Editorial Committee, som er med til at sikre, at jeg altid er opdateret på de nyeste tendenser indenfor konkurrenceretten. Som en del af Bird & Birds Newsletter Editorial Committeekender jeg størstedelen af Bird & Birds konkurrenceretsadvokater, og jeg kan hjælpe med at finde den rette advokat til at imødekomme vores klienters behov for rådgivning.
Uddannelse

Studieretning

  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • Queen Mary University of London, Erasmus+ Exchange-programme
  • London School of Economics, Summer School programme

Seneste nyheder

Events

Nyheder & transaktioner

TwoBirds TV