Om mig

Jeg er advokatfuldmægtig i vores danske persondatateam, hvor jeg rådgiver om databeskyttelsesret og kommercielle problemstillinger med fokus på at finde en pragmatisk løsning til vores klienter.

Siden jeg startede som advokatfuldmægtig i Bird & Bird i 2018, har jeg rådgivet danske såvel som internationale klienter indenfor databeskyttelsesret. Min rådgivning har særligt omfattet oplysningsforpligtelsen, tredjelandsoverførsler, databehandleraftaler, samt brugen af profilering, AI og andre teknologier, der omfatter behandling af personoplysninger. Jeg har været en del af flere GDPR compliance-projekter, herunder udrulningen af et internationalt compliance-projekt i flere europæiske lande. Jeg rådgiver endvidere klienter om diverse teleretlige problemstillinger, senest vedrørende logningsforpligtelsen, som danske teleudbydere er pålagt.

Som advokatfuldmægtig spænder mit rådgivningsfelt over flere andre af Bird & Birds fagområder og sektorer, såsom Retail & Consumer og Tech & Comms. Senest har mit arbejde omfattet rådgivning inden for teleret, it-ret, markedsførings- og forbrugerret samt e-handel etc. Som juridisk rådgiver dedikerer jeg mig til at give vores klienter kommerciel nyttig og effektiv rådgivning. Derfor stræber jeg efter at finde en pragmatisk løsning til vores klienter på en enkel og omkostningseffektiv måde.

Eftersom jeg er vokset op i både Danmark og USA, taler og skriver jeg begge sprog flydende og har en udbredt forståelse for både dansk og amerikansk kultur.
Cases
  • Sammen med mine kollegaer Martin von Haller og Julie Bak-Larsen repræsenterer jeg Foreningen Imod Ulovlig Logning i en sag mod Justitsministeren, som forsat pålægger danske teleudbydere en logningsforpligtelse, som EU-Domstolen har vurderet krænker retten til privatliv og retten til databeskyttelse.
Uddannelse

Studieretning

  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura

Mine bestallinger

  • Medlem af Advokatsamfundet siden 2018.

Seneste nyheder

Events

Nyheder & transaktioner

TwoBirds TV