Oversigt

Thomas har omfattende praktisk erfaring inden for offentlige indkøb og rådgivning af offentlige klienter

Thomas er advokat med møderet for landsretten samt partner med speciale i udbudsret på vores kontor i Danmark.

Thomas rådgiver primært offentlige og kommunale myndigheder i relation til indkøb og licitationer efter EU-udbudsdirektiverne/tilbudsloven og rådgiver ordregivere inden for såvel det klassiske udbudsdirektiv (varer, tjenesteydelser, it-anskaffelser og bygge- og anlægsopgaver) samt forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Thomas bistår med strategisk og praktisk rådgivning, gennemførelse af selve udbudsprocessen samt udarbejdelse af kontrakter og det øvrige udbudsmateriale. Thomas yder også rådgivning om generelle udbudsretlige problemstillinger og repræsenterer ordregivere og tilbudsgivere for Klagenævnet for Udbud, ligesom han fører sager ved domstolene og voldgift i relation til blandt andet. entrepriseretlige problemstillinger.

Han har otte års erfaring fra arbejde hos Kammeradvokaten, hvor han rådgav om offentligretlige sager (kontrakter/udbud/byggesager, skat og generel offentligt ret) samt varetog Statens ansvarssager og skattesager ved domstolene. Han har derfor opnået en betydelig indsigt i de juridiske forhold og de forskellige hensyn, som gælder for offentlige, regionale og kommunale myndigheder.

Thomas taler dansk, engelsk og tysk.

Nyheder og EventsSe tidligere events


Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail