Tanja Skøtt Koefoed

MSc Business Law
Danmark

Oversigt

Tanja Koefoed er specialiseret i selskabsret

Tanja er cand.mer.(jur.) i vores danske Corporate/M&A afdeling. 

Tanja beskæftiger sig primært med selskabsretlige problemstillinger og M&A transaktioner, heriblandt rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskaber, ændringer i selskabers struktur, selskabskapital og ejerforhold.

Tanja tiltrådte stillingen som cand.merc.(jur.) i august 2016, men hun har været ansat hos os siden juni 2014, hvor hun har arbejdet som studentermedhjælper sideløbende med sin uddannelse.

Tanja blev færdiguddannet som cand.mer.jur. fra Copenhagen Business School i juni 2016, og har som en del af sin uddannelse endvidere studeret 'mediation and negotiation' ved London School of Economics. Som cand.merc.jur. har Tanja tillige erhvervsøkonomisk viden, som kan supplere den erhvervsjuridiske tilgang til løsning af forskellige juridiske problemstillinger. Tanja har skrevet kandidatafhandling om 'corporate governance'.

Tidligere har Tanja arbejdet som speditør, og har derigennem opnået stor erfaring med at løse praktiske problemstillinger og arbejde i et internationalt miljø.

Tanja taler dansk og engelsk og forstår de skandinaviske sprog.

Nyheder og Events


Se tidligere events

Kontakt os
Find en kontaktpersion


Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

OR

E-mail